Cải tiến cách lấy số liệu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong trường hợp ngày xóa bỏ hóa đơn khác kỳ với ngày hóa đơn - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 1. meInvoice.vn Web
 4. Lịch sử phát triển sản phẩm
 5. R14
 6. Cải tiến cách lấy số liệu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong trường hợp ngày xóa bỏ hóa đơn khác kỳ với ngày hóa đơn

Cải tiến cách lấy số liệu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong trường hợp ngày xóa bỏ hóa đơn khác kỳ với ngày hóa đơn

1. Mục đích

Cải tiến cách lấy số liệu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong trường hợp ngày xóa bỏ hóa đơn khác kỳ với ngày hóa đơn

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R14: Cải tiến cách lấy số liệu Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn trong trường hợp ngày xóa bỏ hóa đơn khác kỳ với ngày hóa đơn.

Cụ thể: Trường hợp hóa đơn phát hành trong tháng 9/2019 (Ngày hóa đơn thuộc tháng
9/2019), nhưng xóa bỏ trong tháng 10/2019 (Ngày xóa bỏ thuộc tháng 10/2019) thì:
1. Nếu khi lập báo cáo tháng 9 mà hóa đơn đã bị xóa bỏ:

 •  Trên báo cáo tháng 9 sẽ hiển thị hóa đơn bị xóa bỏ tại cột Xóa bỏ.
 • Trên báo cáo tháng 10 sẽ không hiển thị hóa đơn này.

2. Nếu khi lập báo cáo tháng 9 mà hóa đơn chưa bị xóa bỏ:

 • Trên báo cáo tháng 9 thì hóa đơn này vẫn hiển thị tại cột Số lượng hóa đơn đã sử dụng
 • Sau khi hóa đơn xóa bỏ thì người dùng sẽ phải lập lại báo cáo để nộp cho cơ quan thuế cho
  đúng tình trạng của hóa đơn.
Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]