Cho phép thực hiện chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R14
  6. Cho phép thực hiện chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Cho phép thực hiện chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng


1. Mục đích

Cho phép thực hiện chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng để đáp ứng các đơn vị lập hóa đơn tại phần mềm tích hợp

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R14: Cho phép thực hiện chức năng Chuyển thành hóa đơn giấy trên Bảng kê hóa đơn đã sử dụng để đáp ứng các đơn vị lập hóa đơn tại phần mềm tích hợp.

 

1. Vào Báo cáo/Bảng kê hóa đơn đã sử dụng, tại dòng hóa đơn, chọn , hiển thị chức năng: Gửi hóa đơn cho khách hàngChuyển thành hóa đơn giấy.

  • Chọn Chuyển thành hóa đơn giấy

  • Hiển thị bảng Chuyển đổi hóa đơn giấy, nhập thông tin Người chuyển đổi, Ngày chuyển đổi sau đó chọn Chuyển đổi. Chương trình hiển thị hóa đơn chuyển đổi thành hóa đơn giấy.

 

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]