Xuất vé dịch vụ - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Xuất vé dịch vụ

Xuất vé dịch vụ

1. Nội dung

Hướng dẫn xuất vé trên phần mềm MISA meInvoice Web.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý:

Xuất vé dịch vụ giải trí

1. Vào mục Xuất vé, chọn mẫu vé cần xuất.

2. Khai báo số lượng vé cần xuất, nhấn Xuất vé.

3. Nhấn In vé để in từng vé hoặc In toàn bộ để in toàn bộ số lượng vé vừa xuất.

4. Gửi vé điện tử cho khách hàng (nếu cần)

 • Nhấn biểu tượng Hộp thư.
 • Nhập thông tin khách hàng.
 • Nhấn Gửi.

Xuất vé dịch vụ công ích

1. Vào mục Xuất vé, chọn mẫu vé cần xuất.

2. Khai báo thông tin khách hàng hoặc chọn khách hàng từ danh mục đã khai báo sẵn.

3. Nhấn Xuất vé.

4. Nhấn In vé để in vé ngay.

5. Gửi vé cho khách hàng nếu cần.

 • Nhấn biểu tượng Hộp thư.
 • Nhập thông tin khách hàng.

Lưu ý: Nếu chọn khách hàng trên danh sách đã khai báo, chương trình tự động lấy lên thông tin tên, địa chỉ gửi vé theo thông tin Người nhận hóa đơn.

 • Nhấn Gửi.

3. Lưu ý

 • Trường hợp lưu vé nháp, trên tab xuất vé sẽ hiển thị danh sách vé đã được lưu nháp.

 • Có thể xuất vé nháp khi cần (thực hiện tương tự xuất vé thông thường)

 • Sau khi xuất vé điện tử, có thể Tra cứu, tìm kiếm vé trên danh sách Vé đã xuất.

 • Nếu chưa in vé ngay sau khi xuất, có thể vào mục Vé đã xuất để in khi cần (có thể in từng vé hoặc in hàng loạt vé)
Cập nhật 26/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay

Để lại bình luận