1. (Desktop) Bắt đầu sử dụng - HELP MEINVOICE

1. (Desktop) Bắt đầu sử dụng

  1. Cài đặt và kết nối dữ liệu
  2. Thiết lập ký số
  3. Thiết lập thông tin đơn vị
  4. Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn
  5. Thiết lập email gửi hóa đơn
  6. Khai báo danh mục
  7. Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử
Cập nhật 05/05/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay