4. Tính năng mới - HELP MEINVOICE

4. Tính năng mới

R26 (Phát hành ngày 04/10/2021)

Nội dung Mô tả
1. Ghi nhớ tên người chuyển đổi khi chuyển hóa đơn giấy

Trước đây: Khi chuyển hóa đơn giấy, chương trình mặc định tên người chuyển đổi theo tên tài khoản đăng nhập. Trường hợp kế toán dùng tài khoản chung của công ty (thường là tài khoản của giám đốc đăng ký khi mua phần mềm) hoặc kế toán dịch vụ sử dụng tài khoản cá nhân để làm dịch vụ cho doanh nghiệp thì rất mất thời gian nhập lại thông tin người chuyển đổi.

Từ phiên bản R26 Desktop trở đi: NSD có thể thiết lập ghi nhớ tên người chuyển đổi cho những lần sau, không phải nhập lại tên người chuyển đổi mỗi lần chuyển hóa đơn giấy.

 • Khi chuyển từng hóa thành hóa đơn giấy

 • Khi chuyển hàng loạt hóa đơn thành hóa đơn giấy.

2. Mở nhanh ứng dụng Zoom trên phần mềm

Trước đây: Nhiều buổi đào tạo giữa nhân viên MISA và khách hàng bị chậm trễ do một vài khách hàng chưa tải zoom khiến những khách hàng khác phải chờ đợi tất cả mọi người tải và vào zoom mới có thể bắt đầu.

Từ phiên bản R26 Desktop trở đi: Khách hàng có thể tải/mở nhanh ứng dụng Zoom ngay trên phần mềm giúp tiết kiệm thời gian tìm kiếm bộ cài/mở zoom khi đang sử dụng phần mềm.

3. Lấy mẫu đặc thù Kinh doanh vàng, bạc, đá quý khởi tạo trên web xuống desktop để lập và phát hành hóa đơn Trước đây: Chương trình chưa đáp ứng phát hành hóa đơn kinh doanh vàng, bạc, đá quý.

Từ phiên bản R38 trở đi: Chương trình cho phép lấy mẫu hóa đơn kinh doanh vàng, bạc, đá quý khởi tạo trên meInvoice web xuống desktop để lập và phát hành hóa đơn.

R25 (Phát hành ngày 17/08/2021)

Nội dung Mô tả
1. Tăng giới hạn ký tự Lý do điều chỉnh/hủy HĐ trên Biên bản điều chỉnh/hủy hóa đơn

Trước đây: Đối với một số đơn vị, khi lập biên bản điều chỉnh hoặc biên bản hủy, kế toán cần ghi rõ lý do bao gồm cả thông tin trước khi điều chỉnh và sau khi điều chỉnh, dẫn đến nội dung thường vượt quá 255 ký tự. Hiện nay chương trình đang giới hạn Lý do điều chỉnh, Lý do hủy chỉ được nhập tối đa 255 ký tự nên kế toán phải xuất biên bản ra word để sửa tay và gửi cho khách hàng.

Từ phiên bản R25 Desktop trở đi: Chương trình không giới hạn số lượng ký tự khi khai báo lý do điều chỉnh trên biên bản điều chỉnh hóa đơn và lý do hủy trên biên bản hủy hóa đơn giúp kế toán nhập đầy đủ nội dung mà không cần xuất ra file word để sửa như trước đây.

2. Bổ sung thêm phân quyền với danh mục tại Hệ thống\Quản lý người dùng

Trước đây: Chương trình chưa cho phép phân quyền thực hiện chức năng với các danh mục.

Từ phiên bản R25 Desktop trở đi: Chương trình cho phép quản trị viên phân quyền thực hiện chức năng với các danh mục phục vụ nhu cầu quản lý tại đơn vị. Xem hướng dẫn phân quyền tại đây.

3. Kế toán mong muốn khi lấy HĐ từ FAST sang meInvoice Desktop, chương trình lấy được thông tin mã khách hàng

Trước đây: Khi cập nhật hóa đơn từ Fast sang meInvoice Desktop, chương trình chưa lấy được thông tin mã khách hàng. Do đó, nếu sửa hóa đơn trên phần mềm meInvoice, kế toán phải dò tìm hóa đơn theo số tiền và tên khách hàng rất mất thời gian và còn dễ nhầm lẫn vì trùng tên khách hàng là cá nhân, không có mã số thuế để phân biệt.

Từ phiên bản R25 Desktop trở đi: Chương trình lấy cả thông tin mã khách hàng khi cập nhật hóa đơn từ Fast sang meInvoice Desktop phục vụ công tác kiểm tra, đối chiếu.

4. Kế toán mong muốn có thể ẩn các Mẫu số – Ký hiệu đã phát hành hết hóa đơn

Trước đây: Khi phát hành hóa đơn, tại bước chọn mẫu số – ký hiệu hóa đơn phát hành, chương trình đang lấy lên cả những mẫu số – ký hiệu hóa đơn đã hết số lượng hóa đơn thông báo phát hành hoặc những mẫu số – ký hiệu hóa đơn đã thông báo hủy, dẫn tới khách hàng dễ chọn nhầm.

Từ phiên bản R25 Desktop trở đi: Khi phát hành hóa đơn/Gửi hóa đơn nháp, tại bước chọn mẫu số – ký hiệu hóa đơn phát hành, chương trình sẽ không lấy lên mẫu số – ký hiệu hóa đơn đã hết số lượng hóa đơn thông báo phát hành.

5. NSD muốn danh mục khách hàng, Hàng hóa, dịch vụ giữa web và desktop được đồng bộ khi có sự thay đổi

Trước đây: Chương trình chỉ đồng bộ danh mục Khách hàng, hàng hóa dịch vụ lần đầu tiên (khi thêm mới khách hàng/hàng hóa, dịch vụ), nếu kế toán sửa thông tin thì chương trình không đồng bộ lại nữa, dẫn đến thông tin khách hàng/hàng hóa, dịch vụ ở meInvoice desktop và meInvoice Web không đồng nhất.

Từ phiên bản R25 Desktop trở đi: Chương trình thực hiện đồng bộ danh mục Khách hàng, Hàng hóa, dịch vụ cả khi thêm/sửa thông tin (bao gồm cả sửa mã Khách hàng/mã Hàng hóa, dịch vụ) để đồng nhất danh mục giữa meInvoice Desktop và meInvoice Web. Xem hướng dẫn thực hiện:

6. Cập nhật tên chi cục thuế thành phố Hồng Ngự -Tỉnh Đồng Tháp theo HTKK 4.5.9 Cập nhật Thị xã Hồng Ngự – Chi cụ thuế khu vực 3 thành Thành phố Hồng Ngự – Chi cục thuế khu vực 3.

R24 (Phát hành ngày 26/07/2021)

Nội dung Mô tả
1. Lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử cùng lúc cho 1 mẫu số và nhiều ký hiệu hóa đơn.

Trước đây: Để lập quyết định cho 1 mẫu số với nhiều ký hiệu hóa đơn kế toán phải lập nhiều quyết định khác nhau rất mất thời gian.

Từ phiên bản R24 Desktop trở đi: Chương trình cho phép lập quyết định áp dụng hóa đơn điện tử cùng lúc cho 1 mẫu số và nhiều ký hiệu hóa đơn.

2. Cải tiến giao diện lập thông báo phát hành hóa đơn.

Trước đây: Trên giao diện lập thông báo phát hành hóa đơn, để thêm hoặc xóa dòng mẫu số – ký hiệu tại danh sách các loại hóa đơn phát hành thì phải nhấn chuột phải để chọn chức năng tương ứng. Dẫn đến nhiều người sử dụng không biết đến tính năng này.

Từ phiên bản R24 Desktop trở đi: Chương trình bổ sung nút Thêm, Xóa ngay trên giao diện lập thông báo phát hành hóa đơn giúp người sử dụng dễ dàng nhận biết các tính năng này.

3. Cải tiến khởi tạo mẫu/sửa mẫu hóa đơn điện tử.

Trước đây: Đơn vị có nhu cầu thiết lập hiển thị logo chìm lên hóa đơn nhưng chương trình chưa đáp ứng.

Từ phiên bản R24 Desktop: Phần mềm cho phép thiết lập hiển thị logo chìm trên mẫu hóa đơn khi khởi tạo mẫu.

4. Cải tiến/Bổ sung một số nội dung cảnh báo trên chương trình, giúp người sử dụng dễ dàng biết các xử lý khi gặp một số tình huống.
 • Bổ sung cảnh báo khi phục hồi dữ liệu không thành công: Tại bước chọn tệp để phục hồi dữ liệu, nếu đường dẫn lưu dữ liệu không tồn tại thì chương trình hiển thị cảnh báo: Đường dẫn lưu trữ dữ liệu không tồn tại. Vui lòng chọn lại đường dẫn khác.
 • Bổ sung cảnh báo khi ký điện tử lỗi: Khi NSD ký điện tử lỗi, chương trình hiển thị cảnh báo hướng dẫn một số cách để khắc phục lỗi:
  • Cách 1: Rút chữ ký và cắm lại hoặc cắm sang cổng USB khác.
  • Cách 2
   • Bước 1: Gỡ chữ ký số
   • Bước 2: Khởi động lại máy
   • Bước 3: Cài đặt lại chữ ký số
  • Cách 3: Đăng nhập máy tính bằng tài khoản admin
 • Bổ sung cảnh báo khi xem bảng kê hóa đơn đã sử dụng: Nếu kỳ đã chọn để xem bảng kê có số lượng từ 40.000 bản ghi trở lên, chương trình sẽ cảnh báo số lượng bản ghi quá lớn, NSD cần chọn lại khoảng thời gian nhỏ hơn hoặc truy cập meInvoice Web để xem báo cáo.
5. Thiết lập hiển thị chi nhánh ngân hàng của đơn vị bán hàng trên hóa đơn

Trước đây: Tại Hồ sơ hóa đơn điện tử\Thông tin thanh toán, kế toán đã khai báo đầy đủ thông tin ngân hàng: Tên ngân hàng, Số tài khoản, Chi nhánh nhưng trên hóa đơn chưa lấy lên được chi nhánh ngân hàng.

Từ phiên bản R24 Desktop: Chương trình cho phép sửa mẫu hóa đơn để trên hóa đơn hiển thị chi nhánh ngân hàng đã khai báo tại Hồ sơ hóa đơn điện tử.

6. Tăng giới hạn ký tự thông tin tên khách hàng lên 400 ký tự

Trước đây: Một số khách hàng đặc thù như đơn vị xây dựng có nhu cầu khai báo cả tên khách hàng, chức danh, địa điểm, công trình phụ trách… thì chưa thể khai báo đầy đủ các thông tin do chương trình chỉ cho phép nhập tối đa 125 ký tự trên mục tên khách hàng.

Từ phiên bản R24 Desktop:

 • Chương trình cho phép nhập tối đa 400 ký tự trên mục tên khách hàng.
 • Đối với thông tin tên hàng hóa, dịch vụ, có thể nhập tối đa 500 ký tự.

R23 (Phát hành ngày 04/06/2021)

Nội dung Mô tả
1. Bỏ tiện ích tự động cập nhật thông tin số điện thoại khi lưu thông báo phát hành

Trước đây: Khi lưu thông báo phát hành hóa đơn nếu thông tin số điện thoại trên Hồ sơ hóa đơn điện tử đang trống thì chương trình tự động cập nhật lại theo số điện thoại trên thông báo phát hành.

Từ phiên bản R23 Desktop: Khi lưu thông báo phát hành hóa đơn, nếu thông tin số điện thoại trên Hồ sơ hóa đơn điện tử đang trống thì chương trình không cập nhật theo số điện thoại trên thông báo phát hành để người sử dụng chủ động quản lý thông tin Hồ sơ hóa đơn điện tử.

2. Chặn ký số và cảnh báo cho NSD khi chứng thư số bị thu hồi  Khi ký số (ký số lên mẫu hóa đơn, phát hành hóa đơn, ký biên bản…), nếu chứng thư số đã bị thu hồi, chương trình sẽ không cho phép ký và hiển thị cảnh báo cho NSD.
3. Cho phép thiết lập tự động sao lưu dữ liệu định kỳ. Tại mục Hệ thống\Tùy chọn chung, bổ sung các tùy chọn sao lưu dữ liệu để NSD có thể thiết lập tự động sao lưu dữ liệu định kỳ hoặc cảnh báo sao lưu khi kết thúc chương trình nhằm đảm bảo an toàn dữ liệu.
4. Thay đổi giải pháp lấy dữ liệu từ phần mềm Fast sang meInvoice Desktop

Trước đây: Sau khi kết nối với phần mềm Fast, chương trình sẽ tự động lấy các hóa đơn có trạng thái là Đã ghi sổ cái sang meInvoice.vn với tần suất 10 phút một lần.

Từ phiên bản R23 Desktop:

 • Chương trình sẽ không tự động lấy dữ liệu mà kế toán tự chủ động cập nhật. Xem hướng dẫn tại đây.
 • Ngoài ra, chương trình lấy sang được cả thông tin Quyển chứng từ, Số seri, Số hóa đơn (nếu có) trên hóa đơn được lập từ phần mềm Fast.

Xem hướng dẫn phát hành hóa đơn được lập từ phần mềm Fast trên meInvoice tại đây.

5. Bổ sung cột Hình thức thanh toán trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng Kế toán có thể thiết lập hiển thị Hình thức thanh toán trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng phục vụ công tác quản lý tại đơn vị.
6. Khi thiết lập nội dung email gửi hóa đơn,  có thể lấy lên nội dung đã khai báo tại trường mở rộng. Xem cách thực hiện tại đây.
7. Cho phép phát hành mẫu hóa đơn có thiết lập mã số thuế tách ô

Trước đây: Chương trình chưa cho phép phát hành mẫu hóa đơn có thiết lập mã số thuế tách ô.

Từ phiên bản R23 Desktop: Chương trình cho phép khởi tạo, thông báo phát hành và phát hành mẫu hóa đơn đó, các bước phát hành tương tự như phát hành các mẫu hóa đơn thông thường.

8. Thiết lập hiển thị đơn vị tiền tệ trên hóa đơn

Tại mục Hệ thống\Tùy chọn chung, NSD có thể thiết lập để trên hóa đơn ngoại tệ hiển thị đơn vị tiền tệ tại các dòng Đơn giá, Thành tiền, Cộng tiền hàngTiền thuế  

9. Cho phép xuất excel danh sách hóa đơn sai sót khi thực hiện phát hành hàng loạt

Khi phát hành hóa đơn hàng loạt, nếu có hóa đơn chênh lệch dữ liệu hoặc để trống các thông tin bắt buộc theo quy định, chương trình sẽ hiển thị cảnh báo và cho phép xuất khẩu danh sách hóa đơn sai sót để kế toán kiểm tra.

10. Cho phép lấy mẫu hóa đơn hoàn vé máy bay được khởi tạo trên meInvoice Web xuống Desktop để phát hành

Xem cách thực hiện tại đây

11. Kế toán có thể gửi hóa đơn nháp cho khách hàng kiểm tra nội dung trước khi phát hành

Có thể gửi hóa đơn nháp cho khách hàng kiểm tra nội dung trước khi phát hành. 

12. Thay đổi giải pháp đồng bộ dữ liệu từ phần mềm SmartPro sang meInvoice Desktop

Trước đây: Sau khi kết nối với phần mềm SmartPro, chương trình chỉ tự động lấy các chứng từ có trạng thái Đã khóa trên Smartpro sang meInvoice Desktop. Do đó, để lấy hóa đơn sang meInvoice phát hành, kế toán phải khóa sổ chứng từ trên SmartPro, sau đó phải mất thêm thao tác mở khóa để có thể tiếp tục làm việc.

Từ phiên bản R23 Desktop: Chương trình sẽ không tự động lấy chứng từ được lập trên SmartPro sang, mà cho phép kế toán chủ động thực hiện Cập nhật dữ liệu trên meInvoice Desktop. Tại giao diện này, kế toán có thể lọc trạng thái Đã khóa, Chưa khóa hoặc Tất cả để lấy chứng từ sang meInvoice theo nhu cầu của đơn vị.

Xem hướng dẫn phát hành hóa đơn được lập từ phần mềm Smartpro trên meInvoice tại đây.

13. Cập nhật tên cơ qua thuế theo thay đổi trên thuế điện tử

Cập nhật tên chi cục thuế khu vực thuộc chi cục thuế tỉnh Kiên Giang:

Chi cục thuế tỉnh Phú Quốc thành Chi cục thuế thành phố Phú Quốc

14. Trên form gửi email (gửi email hàng loạt): cho phép sao chép tên người nhận, email cho các dòng phía dưới

Khi gửi hàng loạt hóa đơn cho cùng một khách hàng, trường hợp không có sẵn tên ngầm định tại Tên người nhận, email,  kế toán có thể copy nhanh thông tin này cho các dòng phía dưới mà không phải nhập tay từng dòng hóa đơn. Xem cách thực hiện tại đây.

15. Cho phép lấy các mẫu hóa đơn phát hành từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop

Khách hàng sử dụng meInvoice Desktop, nếu có truy cập meInvoice Web để phát hành hóa đơn thì sau đó cần cập nhật hóa đơn phát hành từ meInvoice web xuống meInvoice desktop để quản lý. 

 

R22(Phát hành ngày 28/02/2021)

Cải tiến nội dung căn cứ theo nghị định, thông tư… trên biên bản hủy, biên bản điều chỉnh

Kết nối chữ ký số HSM của nhà cung cấp CyberLotus

Trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng và bảng kê chi tiết hóa đơn hiển thị trạng thái cụ thể của hóa đơn điều chỉnh và tổng tiền thanh toán sau khi đã điều chỉnh tăng/giảm

NSD mong muốn số tiền bằng chữ trên hóa đơn điện tử có thể thể hiện bằng tiếng Anh để đáp ứng đơn vị xuất hóa đơn cho đối tượng nước ngoài

Kế toán muốn khi tích chọn Tự động tính số lượng theo Đơn giá sau thuế và Thành tiền sau thuế thì thành tiền sau thuế trên chứng từ bán hàng phải khớp với tổng tiền thanh toán để chuẩn hóa dữ liệu

Cho phép kế toán phân quyền các chức năng thuộc Hệ thống, Bàn làm việc để tăng tính bảo mật dữ liệu

Cho phép lấy mẫu hóa đơn Bất động sản được khởi tạo trên web xuống desktop để phát hành

Cho phép NSD gửi mẫu hóa đơn, hóa đơn đã phát hành qua Zalo

Tư vấn muốn chương trình kết nối với thuế để tự kiểm tra tính hợp lệ của thông báo phát hành hóa đơn, nếu chưa hợp lệ khi phát hành sẽ cảnh báo và hướng dẫn KH cần làm gì và tra cứu tại đâu để tránh sai sót và bị phạt

Cập nhật danh mục ngành nghề kinh doanh chính

Tư vấn mong muốn bỏ dịch vụ CKS MISA ra khỏi phần mềm để KH đỡ nhầm lẫn tích vào rồi khi ký báo lỗi gây mất thời gian xử lý cho KH 

R21(Phát hành ngày 19/01/2021)

Bổ sung cảnh báo trên phần mềm để giảm thiểu sai sót của NSD, tuân thủ quy định tại NĐ 125/2020/NĐ-CP

Bổ sung thông báo khi chứng thư số sắp hết hiệu lực để NSD biết và gia hạn chứng thư số

Cho phép in thông báo tiền điện, thông báo tiền nước để gửi cho khách hàng trước khi thu tiền, xuất hóa đơn

Cho phép kế toán nhập khẩu hóa đơn có mẫu đặc thù Kinh doanh xe, Công nghiệp chế biến, chế tạo khởi tạo từ Web

Cho phép ký HĐ điện tử bằng chữ ký HSM của SoftDreams

Kế toán muốn phát hành hóa đơn cho người mua là tổ chức không có MST

Ký điện tử cùng lúc trong trường hợp đơn vị chỉ có 1 chúng thư số

R20.1(Phát hành ngày 09/12/2020)

Cập nhật luồng xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ

R20 (Phát hành ngày 28/11/2020)

Bảng kê hóa đơn đã sử dụng cho phép ẩn hiện cột và lấy lên được trưởng mở rộng

Cập nhật tên cơ quan thuế theo thay đổi trên thuế điện tử

Cho phép kế toán lọc nhanh hóa đơn theo mã khách hàng trên danh sách hóa đơn điện tử

Cho phép lấy mẫu hóa đơn điện khởi tạo từ meInvoice Web xuống meInvocie Desktop để phát hành

Cho phép lấy mẫu hóa đơn nước khởi tạo từ meInvoice Web xuống meInvoice Desktop để phát hành

Cho phép tự thiết lập có hoặc không đánh số thứ tự tại các dòng trên hóa đơn 

Kế toán muốn tìm 1 dòng hàng hóa trên form lập hóa đơn một cách nhanh chóng

R19

Kế toán muốn có thể thông báo phát hành cùng 1 lúc cho 1 mẫu số và nhiều ký hiệu hóa đơn

Cải tiến Quyết định áp dụng HDDT cho phép người sử dụng sửa lại một số thông tin theo yêu cầu của chi cục thuế

Cảnh báo khi khởi tạo, phát hành hóa đơn có thiết lập tên, mã số thuế, địa chỉ người bán khác với thông tin trên hồ sơ thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Cho phép hiển thị được chữ ký người lập hóa đơn trên hóa đơn

Cho phép lấy mẫu hóa đơn khách sạn khởi tạo trên web xuống desktop để phát hành

Cho phép lấy mẫu hóa đơn vận tải khởi tạo trên web xuống desktop để phát hành

Danh mục hàng hóa hiển thị cột “Mô tả hàng hóa”

Cập nhật tên cơ quan thuế theo thay đổi tại HTKK 4.4.5

R18

Cải tiến luồng đăng nhập, nâng cấp bảo mật tài khoản do ảnh hưởng bởi việc cải tiến luồng MISAID

Cho phép xuất khẩu Thỏa thuận sử dụng phần mềm ra PDF

Thay đổi luồng xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm

Bổ sung thông tin bước Cập nhật thông tin đơn vị

Cho phép lập được hóa đơn cho tổ chức nước ngoài tiêu dùng tại Việt Nam

Cho phép kết nối với nhà cung cấp Viettel telecom để gửi tin nhắn SMS cho khách hàng

Kế toán mong muốn người mua hàng trên hóa đơn không tự động lấy theo thông tin Người nhận hóa đơn hoặc Người đại diện theo pháp luật

Cập nhật tên chi cục thuế Thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương

R17

Bổ sung cột người mua hàng trên bảng kê chi tiết hóa đơn đã sử dụng

Khi nhập khẩu hóa đơn, cho phép nhập khẩu thông tin chỉ là dòng diễn giải, mô tả trên hóa đơn vào phần mềm

R16

Cho phép NSD sửa mẫu hóa đơn khởi tạo từ MISA MEINVOICE WEB một cách nhanh chóng

Cải tiến chức năng phân quyền cho phép NSD không có quyền phát hành hóa đơn có thể Xem hóa đơn, Gửi hóa đơn cho khách hàng.

Cho phép lấy mẫu hóa đơn Đại lý vé máy bay được khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành.

Cho phép lấy mẫu hóa đơn Đăng kiểm xe cơ giới được khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành.

Cho phép lấy mẫu hóa đơn lĩnh vực xăng dầu được khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành.

Cho phép lập hóa đơn có hiển thị dòng chiết khấu.

Bổ sung cảnh báo yêu cầu khách hàng xác nhận chính xác các thông tin mẫu số, ký hiệu hóa đơn khi lập thông báo phát hành và phát hành hóa đơn lần đầu tiên để giảm thiểu sai sót.

Cho phép lấy mẫu hóa đơn Đại lý hàng hải được khởi tạo trên Web xuống Desktop để phát hành.

R15.6

Cải tiến kết nối chữ ký số eSign đáp ứng cơ chế xác thực 2 lớp và định danh thiết bị

R15.5

Kết nối với phần mềm kế toán LinkQ Accounting

R15.4

Biên bản điều chỉnh/biên bản hủy hóa đơn: Cải tiến cho phép in luôn sau khi đã ký điện tử

Cho phép phục hồi được dữ liệu trên bộ cài 1 người dùng mà không cần đăng nhập vào dữ liệu

Cho phép đăng ký lại dữ liệu trong trường hợp không có file sao lưu trên bộ cài nhiều người dùng

 Cho phép NSD xuất khẩu danh sách yêu cầu xuất hóa đơn bao gồm các thông tin chi tiết

Cho phép NSD xóa yêu cầu xuất HĐ và xóa dòng chi tiết trên yêu cầu xuất HĐ

R15.3

R15.2

R15.1

R15

R14

R13

R12

R11.1

Bổ sung thêm các trường mở rộng chung và trường mở rộng chi tiết trên danh sách yêu cầu xuất hóa đơn

Cho phép lập Hóa đơn bán hàng từ yêu cầu xuất hóa đơn

R11

Cho phép kết nối với nhà cung cấp South Telecom để gửi tin nhắn SMS cho khách hàng

Cho phép người sử dụng lập nhiều Phiếu xuất kho bằng cách nhập khẩu dữ liệu từ file excel vào phần mềm

Cho phép sử dụng tài khoản MISA để đăng nhập vào MeInvoice Desktop

Cho phép hiển thị cảnh báo khi thiếu một số thông tin bắt buộc trên hóa đơn

Cho phép người sử dụng in Phiếu in thông tin tra cứu

 

R10

Đổi tên Chi cục thuế TX Long khánh thành Chi cục thuế TP Long khánh theo thay đổi tại HTKK 4.2.1

Cho phép người dùng tra cứu và tìm kiếm hóa đơn theo người lập và ngày lập hóa đơn

Cho phép người dùng gửi mail có thể Cc/Bcc cho các mail khác nữa

Cho phép người mua ký được hóa đơn với các hóa đơn phát hành từ Meinvoice Desktop trên trang tra cứu

Cho phép người dùng xem ở meInvoice Desktop sẽ phải hiển thị đúng mẫu mà NSD đã khởi tạo ở SME

Bổ sung loại tiền trên tổng tiền thanh toán với các hóa đơn hạch toán ngoại tệ

Kết nối phần mềm thu học phí E-SCHOOLFEES2.0 của Trung tâm đào tạo bưu chính viễn thông 1

Bổ sung báo cáo Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hành

Giám đốc muốn theo dõi được số lượng HĐ còn được sử dụng và hạn sử dụng phần mềm trên meInvoice desktop để kịp thời mhttp://Bổ sung báo cáo Thống kê số lượng hóa đơn đã phát hànhua bổ sung khi cần

 

 

R9

Trên hóa đơn điều chỉnh cho phép NSD chọn được biên bản điều chỉnh dạng điện tử đính kèm với hóa đơn đó

Cho phép người dùng lập biên bản thỏa thuận về việc điều chỉnh hóa đơn điện tử

Bổ sung tab danh sách hóa đơn điều chỉnh để quản lý các hóa đơn điều chỉnh, biên bản điều chỉnh đã được lập

Xây dựng chức năng sao lưu, phục hồi dữ liệu cho bộ cài máy chủ của mô hình nhiều người dùng

Cho phép người dùng gửi biên bản điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng

Bổ sung QR code trên hóa đơn để người dùng có thể quét và xem nhanh được đường dẫn tra cứu của hóa đơn

Đối với hóa đơn bị hiển thị nhiều trang, không hiển thị khoảng trắng quá rộng ở phần chi tiết hàng hóa ở trang cuối cùng của hóa đơn

Thay đổi cảnh báo đối với trường hợp NSD phát hành hóa đơn không được do chưa có Thông báo phát hành hóa đơn nào có trạng thái Đã có hiệu lực

Bổ sung Báo cáo bảng kê hóa đơn đã sử dụng

Bổ sung thêm màn hình bắt đầu sử dụng trên bộ cài máy chủ để NSD dễ dàng cài đặt

 

 

R8

Xuất khẩu file Thông báo kết quả hủy hóa đơn dưới dạng xml để nộp cho cơ quan thuế

Xuất khẩu file Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn tại thông báo phát hành hóa đơn dưới dạng xml để nộp cho cơ quan thuế

Bổ sung tính năng hiển thị mật khẩu trên giao diện đăng nhập để người dùng có thể tự kiểm tra ngay khi sai mật khẩu

Bổ sung cột tên người mua trên danh sách hóa đơn để lọc tìm, thống kê và theo dõi các hóa đơn phát hành cho cùng 1 khách hàng

Cho phép người dùng lập biên bản thỏa thuận với người mua về việc hủy hóa đơn điện tử có xảy ra sai sót khi đã giao hóa đơn cho khách hàng

Cho phép người dùng gửi tin nhắn SMS thông tin tra cứu hóa đơn cho khách hàng để KH thuận tiện trong việc tra cứu hóa đơn

Cho phép Giám đốc sử dụng chữ ký số HSM để ký điện tử cho nhiều hóa đơn phát hành tại nhiều địa điểm cách xa nhau nhằm tiết kiệm chi phí

Cho phép NSD đồng bộ danh mục khách hàng từ meInvoice Web về meInvoice Desktop và ngược lại để không mất thời gian khai báo danh mục trên cả 2 phần mềm

Cho phép NSD đồng bộ danh mục hàng hóa dịch vụ từ meInvoice Web về meInvoice Desktop và ngược lại để không mất thời gian khai báo danh mục trên cả 2 phần mềm

Cho phép NSD tự thiết kế mẫu email gửi hóa đơn, email thông báo xóa hóa đơn, Email gửi biên bản hủy HĐ theo nhu cầu riêng của đơn vị

Cho phép NSD gửi được các biên bản hủy hóa đơn cho người mua và người mua có thể ký điện tử trên các biên bản này

Bổ sung thêm dòng “tiep theo trang truoc – trang X/Y” đối với hóa đơn điện tử nhiều trang để phát hành hóa đơn điện tử đúng theo quy định

R7.1

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm Effect effe với phần mềm Meinvoice desktop

R7

Cập nhật tên cơ quan thuế của các Chi cục Thuế hợp nhất theo Công văn 2335/TCT-CNTT

Bổ sung giao diện lập phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý

Bổ sung tự động tính thành tiền sau thuế khi nhập đơn giá sau thuế để không mất thời gian tính toán số liệu (đáp ứng cho khách hàng lĩnh vực nhà sách)

Bổ sung giao diện lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ

Đối với hóa đơn có kết nối với phần mềm khác để lấy dữ liệu thì có thể cập nhật được dữ liệu đã được sửa ở phần mềm khác sang meInvoice

Bổ sung cột Mã tra cứu trên danh sách hóa đơn điện tử để in lên phiếu thu gửi cho khách hàng

Cho phép NSD sao lưu dữ liệu khi nâng cấp lên phiên bản mới

Bổ sung mẫu phiếu xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ và phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý để có thể lập và phát hành PXK điện tử

Kế toán mong muốn khi hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn sai sót đó

R6.1

Kế toán muốn hiển thị được trường mở rộng chung lên Bảng kê chi tiết hóa đơn sử dụng để lập nhanh báo cáo nội bộ và báo cáo thuế hàng tháng

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm 3A Soft với phần mềm Meinvoice desktop

R6

Kế toán mong muốn theo dõi được đơn giá sau thuế, thành tiền sau thuế khi lập hóa đơn để tiết kiệm thời gian thao tác và không bị chênh lệch số liệu khi tính toán

Cải tiến chức năng nhập khẩu để kế toán có thể nhập khẩu dữ liệu một cách nhanh chóng và thuận tiện

R5.3

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm Smart Pro với phần mềm Meinvoice desktop

R5.2

Cung cấp các kênh hỗ trợ để Khách hàng có thể nhanh chóng liên hệ được với MISA

R5.1

Cung cấp các kênh hỗ trợ để Khách hàng có thể nhanh chóng liên hệ được với MISA

R5

Kế toán muốn đổi tên Chi cục thuế Thị xã Cao Bằng thành Chi cục thuế Thành phố Cao Bằng để thực hiện lập các báo cáo và tờ khai thuế 1 cách chính xác nhất

NSD mong muốn có thể nhập được Mã khách hàng, Mã hàng không có trong danh mục để có thể thao tác nhanh khi lập hóa đơn, không mất thời gian khai báo thêm trong danh mục

R4

Kế toán muốn in Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng của tổ chức, cá nhân chuyển địa điểm kinh doanh khác địa bàn cơ quan thuế quản lý

Kế toán trưởng muốn phân quyền cho từng kế toán viên chỉ được phép phát hành, xem hóa đơn, không được phép xóa, điều chỉnh, thay thế hóa đơn

NSD mong muốn khi nhập khẩu hóa đơn vào phần mềm có thể nhập khẩu được các thông tin trường mở rộng bổ sung để không mất thời gian cập nhật lại các trường mở rộng

Kế toán muốn trên hóa đơn điện tử phát hành từ MeInvoice bản độc lập thể hiện được 1 dòng hàng chỉ có tên hàng, không có STT, số lượng, đơn giá, thành tiền để phát hành được các hóa đơn theo nhu cầu của đơn vị

R3.3

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm 3TSoft với phần mềm Meinvoice desktop

Cải tiến form tùy chọn thiết lập kết nối với phần mềm khác

R3.1

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm 3TSoft với phần mềm Meinvoice desktop

Cải tiến form tùy chọn thiết lập kết nối với phần mềm khác

R3.2

Xây dựng tính năng tích hợp phần mềm Fast với phần mềm Meinvoice desktop

R3

Người sử dụng mong muốn nhiều kế toán có thể cùng ký điện tử cùng 1 lúc trong trường hợp công ty có nhiều kế toán nhưng chỉ có 1 chứng thư số

Cho phép quản lý người dùng và phân quyền theo từng hóa đơn

Bộ phận xuất hóa đơn muốn tổng hợp được số liệu xuất hóa đơn theo từng mặt hàng, hình thức thanh toán để cung cấp thông tin cho kế toán hạch toán và đối chiếu số liệu với bộ phận xuất hàng

Kế toán mong muốn có thể chủ động thiết lập danh mục hình thức thanh toán theo đúng thực tế tại đơn vị để tránh xuất hóa đơn sai quy định của công ty

Khi nhập khẩu hóa đơn, KD/TV mong muốn nhập khẩu được thông tin email gửi hóa đơn và hình thức thanh toán 1 cách nhanh chóng, dễ hiểu nhất

Khi lập hóa đơn, NSD muốn khai báo được các thông tin bổ sung theo đặc thù của đơn vị (Số conterner, mã vận đơn, Tên tàu, quốc tịch, ngày đến, ngày đi,…) để có thể xuất được hóa đơn có các thông tin đó để theo dõi và gửi cho người mua

Khi lập hóa đơn, NSD muốn khai báo được các thông tin bổ sung theo đặc thù của đơn vị (Số conterner, mã vận đơn, Tên tàu, quốc tịch, ngày đến, ngày đi,…) để có thể xuất được hóa đơn có các thông tin đó để theo dõi và gửi cho người mua

R2

Cho phép lập và in thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành hóa đơn

Cho phép lập và in thông báo Hủy hóa đơn cho các hóa đơn đã thông báo phát hành nhưng không tiếp tục sử dụng

Cho phép sao lưu và phục hồi dữ liệu nhằm đảm bảo tính an toàn, đề phòng trường hợp dữ liệu hỏng

 

Cập nhật 07/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]