Tư vấn mong muốn bỏ dịch vụ CKS MISA ra khỏi phần mềm để KH đỡ nhầm lẫn tích vào rồi khi ký báo lỗi gây mất thời gian xử lý cho KH  - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. R22 Desktop
  4. Tư vấn mong muốn bỏ dịch vụ CKS MISA ra khỏi phần mềm để KH đỡ nhầm lẫn tích vào rồi khi ký báo lỗi gây mất thời gian xử lý cho KH 

Tư vấn mong muốn bỏ dịch vụ CKS MISA ra khỏi phần mềm để KH đỡ nhầm lẫn tích vào rồi khi ký báo lỗi gây mất thời gian xử lý cho KH 

1. Nội dung

Cải tiến thiết lập ký số ẩn Dịch vụ Chữ ký điện tử MISA.
2. Chi tiết thay đổi
Từ phiên bản R22 Desktop (phát hành ngày 28/02/2021): Chương trình tạm thời ẩn Dịch vụ Chữ ký điện tử MISA trên giao diện thiết lập ký số. Vui lòng thiết lập theo hình thức ký qua máy chủ HSM hoặc ký trực tiếp qua USB theo nhu cầu của đơn vị.
Cập nhật 03/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]