Số tiền bằng chữ trên hóa đơn điện tử có thể thể hiện bằng tiếng Anh - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. R22 Desktop
 4. Số tiền bằng chữ trên hóa đơn điện tử có thể thể hiện bằng tiếng Anh

Số tiền bằng chữ trên hóa đơn điện tử có thể thể hiện bằng tiếng Anh

1. Nội dung

NSD mong muốn phần số tiền bằng chữ trên hóa đơn điện tử có thể được thể hiện bằng tiếng anh để phù hợp với đặc thù riêng của đơn vị xuất hóa đơn cho đối tượng nước ngoài.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R22 Desktop: Chương trình chưa cho phép đọc số tiền bằng chữ trên hóa đơn bằng tiếng Anh.
Từ phiên bản R22 Desktop (phát hành ngày 28/02/2021): Chương trình cho phép thiết lập hiển thị số tiền bằng chữ bằng tiếng Anh để đáp ứng nhu cầu quản lý theo dõi hóa đơn của các doanh nghiệp có yếu tố nước ngoài.

1. Đối với trường hợp khởi tạo mẫu mới từ bộ mẫu có sẵn

 • Chọn mẫu Song ngữ.
 • Tích chọn Số tiền biết bằng chữ tiếng Anh.

2. Đối với trường hợp khởi tạo mẫu mới từ mẫu trên desktop.
 • Nhấn Xem/Sửa mẫu.
 • Nhấn Sửa mẫu.

 • Kéo trường AmountInWordEN ra vị trí số tiền bằng chữ.
 • Sau đó thông báo phát hành và phát hành mẫu hóa đơn vừa khởi tạo, trên hóa đơn hiển thị số tiền bằng chữ tiếng anh đã thiết lập.

3. Nếu muốn trên mẫu hóa đơn cũ đã khởi tạo từ mẫu trên Desktop hiển thị được số tiền bằng biếng anh thì phải thực hiện sửa mẫu.

 • Chọn mẫu hóa đơn cần sửa trên danh sách và thực hiện như mục 2.
Cập nhật 03/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]