Trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng và bảng kê chi tiết hóa đơn hiển thị trạng thái cụ thể của hóa đơn điều chỉnh - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. R22 Desktop
  4. Trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng và bảng kê chi tiết hóa đơn hiển thị trạng thái cụ thể của hóa đơn điều chỉnh

Trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng và bảng kê chi tiết hóa đơn hiển thị trạng thái cụ thể của hóa đơn điều chỉnh

1. Nội dung

Trên bảng kê hóa đơn và bảng kê chi tiết hóa đơn hiển thị trạng thái cụ thể của hóa đơn điều chỉnh và tổng doanh thu sau khi đã điều chỉnh tăng/ giảm.
2. Chi tiết thay đổi
Trước phiên bản R22 Desktop: Trên bảng kê hóa đơn và bảng kê chi tiết hóa đơn chưa hiển thị trạng thái cụ thể của hóa đơn điều chỉnh và tổng doanh thu sau khi điều chỉnh.
Từ phiên bản R22 Desktop (phát hành ngày 28/02/2021) trở đi: Trên bảng kê hóa đơn và bảng kê chi tiết hóa đơn sẽ hiển thị trạng thái cụ thể của hóa đơn điều chỉnh (tăng/giảm/thông tin) và tổng doanh thu sau khi điều chỉnh(tăng/giảm) phục vụ nhu cầu quản lý, đối chiếu tại đơn vị.
  • Bảng kê chi tiết hóa đơn.

  • Bảng kê hóa đơn đã sử dụng.

Lưu ý: Trên bảng kê hóa đơn đã sử dụng không hiển thị được cụ thể hóa đơn điều chỉnh tăng/giảm/thông tin cho các hóa đơn phát hành trước ngày 28/02/2021.

Cập nhật 03/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]