Cho phép kế toán phân quyền các chức năng thuộc Hệ thống, Bàn làm việc để tăng tính bảo mật dữ liệu - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. R22 Desktop
 4. Cho phép kế toán phân quyền các chức năng thuộc Hệ thống, Bàn làm việc để tăng tính bảo mật dữ liệu

Cho phép kế toán phân quyền các chức năng thuộc Hệ thống, Bàn làm việc để tăng tính bảo mật dữ liệu

1. Nội dung

Cho phép kế toán phân quyền các chức năng thuộc Hệ thống, Bàn làm việc để tăng tính bảo mật dữ liệu.

2. Chi tiết thay đổi

Trước phiên bản R22 Desktop: Chương trình chưa đáp ứng phân quyền sửa các chức năng thuộc hệ thống. VD: Thông tin đơn vị nên kế toán rất khó kiểm soát được những người dùng khác có sửa dữ liệu hay không.

Từ phiên bản R22 Desktop(phát hành ngày 28/02/2021)trở đi: Chương trình cho phép phân quyền cho người dùng khác không sửa được chức năng tại mục Hệ thống để đảm bảo thông tin đơn vị không bị sai sót.

1. Phân quyền chức năng thuộc Hệ thống: Không cho phép người dùng sửa các thông tin của các chức năng trên Hệ thống.

VD: Thêm mới người dùng/sửa lại chức năng của người dùng cũ: Không cho phép sửa thông tin Hồ sơ hóa đơn điện tử (thực hiện tương tự với các nội dung còn lại thuộc mục Hệ thống)

 • Chọn tab Chức năng\ Hệ thống\Hồ sơ hóa đơn điện tử.
 • Bỏ tích chọn Sửa.
 • Nhấn Cất.

2. Phân quyền chức năng tại Bàn làm việc.

Nếu không muốn người dùng xem các báo cáo thống kê tổng quan trên bàn làm việc:

 • Nhấn vào mục Bàn làm việc.
 • Bỏ tích chọn Xem báo cáo thống kê.
 • Nhấn Cất.

 • Khi người dùng không được phân quyền Xem báo cáo thống kê tại bàn làm việc đăng nhập vào phần mềm, trên Bàn làm việc sẽ hiển thị màn hình bắt đầu sử dụng.

Cập nhật 03/03/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]