Tôi dùng phần mềm kế toán Fast thì sử dụng meInvoice.vn như thế nào? - HELP MEINVOICE

Tôi dùng phần mềm kế toán Fast thì sử dụng meInvoice.vn như thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước để Kế toán dùng phần mềm Fast có thể lập, phát hành hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Cài đặt phần mềm meInvoice

Bước 2: Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán Fast

1. Đăng nhập vào phần mềm meInvoice.vn. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán Fast. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 3: Thực hiện các bước để bắt đầu sử dụng phần mềm meInvoice

1. Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Thiết lập thông tin đơn vị. Xem hướng dẫn tại đây.
3. Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
4. Thiết lập email gửi hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 4: Lập hóa đơn trên phần mềm kế toán Fast

Bước 5: Cập nhật hóa đơn từ phần mềm Fast sang meInvoice

Lưu ý:

  • Chỉ các chứng từ có trạng thái là Đã ghi sổ cái thì mới được tự động lấy sang phần mềm meInvoice.
  • Các chứng từ được tự động lấy sang phần mềm meInvoicebao gồm:
   • Hóa đơn bán hàng.
   • Hóa đơn giảm giá hàng bán.
   • Hóa đơn dịch vụ và bán hàng khác.
   • Hóa đơn giảm giá dịch vụ.
   • Xuất trả lại ncc.

Bước 6: Phát hành hóa đơn trên phần mềm meInvoice

Cập nhật 05/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]