Tôi dùng phần mềm kế toán SMART thì sử dụng meInvoice như thế nào? - HELP MEINVOICE

Tôi dùng phần mềm kế toán SMART thì sử dụng meInvoice như thế nào?

1. Nội dung

Hướng dẫn các bước để Kế toán dùng phần mềm SMART có thể lập, phát hành hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.vn.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Cài đặt phần mềm MeInvoice.vn
Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán SMART
1. Đăng nhập vào phần mềm meInvoice.vn. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán Acman. Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 3: Thực hiện các bước để bắt đầu sử dụng phần mềm meInvoice.vn
1. Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Thiết lập thông tin đơn vị. Xem hướng dẫn tại đây.
3. Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
4. Thiết lập email gửi hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 4: Lập hóa đơn trên phần mềm kế toán
Sau khi lập hóa đơn trên phần mềm SMART, kế toán thực hiện Cập nhật dữ liệu hóa đơn từ phần mềm SMART sang meInvoice để phát hành hóa đơn.

Lưu ý: Các chứng từ được lấy sang phần mềm meInvoice bao gồm:

  • Phiếu xuất kho
  • Hóa đơn GTGT
Bước 5: Phát hành hóa đơn trên phần mềm meInvoice.vn
Xem hướng dẫn tại đây.
Lưu ý: Ngoài ra có thể thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.vn như:

  • Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy
  • Xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế
  • Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh
  • Hủy hóa đơn

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]