Tôi dùng phần mềm SME 2015 thì sử dụng meInvoice như thế nào? - HELP MEINVOICE

Tôi dùng phần mềm SME 2015 thì sử dụng meInvoice như thế nào?

Contents

1. Nội dung.

Hướng dẫn các bước để Kế toán dùng phần mềm SME 2015 có thể lập, phát hành hóa đơn và thực hiện các nghiệp vụ hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.vn.

2. Các bước thực hiện.

Bước 1: Cài đặt phần mềm MeInvoice.vn
Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 2: Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán SME 2015
1. Đăng nhập vào phần mềm meInvoice.vn. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Thiết lập kết nối với phần mềm kế toán SME 2015. Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 3: Thực hiện các bước để bắt đầu sử dụng phần mềm meInvoice.vn
1. Phân quyền sử dụng hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
2. Thiết lập thông tin đơn vị. Xem hướng dẫn tại đây.
3. Lập hồ sơ để thông báo phát hành hóa đơn điện tử. Xem hướng dẫn tại đây.
4. Thiết lập email gửi hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.
Bước 4: Lập hóa đơn trên phần mềm kế toán SME 2015
Lưu ý:Các chứng từ được lấy sang phần mềm meInvoice.VN có ngày hóa đơn từ ngày 01/03/2019 sang meInvoice.vn với tần suất 10 phút một lần bao gồm:

  • Các chứng từ bán hàng có tích chọn Lập kèm hóa đơn.
  • Hóa đơn:

   • Bán hàng hóa, dịch vụ trong nước.
   • Bán hàng đại lý bán đúng giá
  • Chứng từ giảm giá hàng bán:

   • Bán hàng hóa, dịch vụ.
   • Bán hàng đại lý bán đúng giá.
  • Chứng từ trả lại hàng mua.
  • Chứng từ chuyển kho:

   • Xuất kho kiêm vận chuyển nội bộ.
   • Xuất kho gửi bán đại lý.

Bước 5: Phát hành hóa đơn trên phần mềm meInvoice.vn
Xem hướng dẫn tại đây.
Lưu ý: Ngoài ra có thể thực hiện tất cả các nghiệp vụ liên quan đến hóa đơn điện tử trên phần mềm meInvoice.vn như:

 • Chuyển hóa đơn điện tử thành hóa đơn giấy
 • Xóa hóa đơn và lập hóa đơn thay thế
 • Lập và phát hành hóa đơn điều chỉnh
 • Hủy hóa đơn

 

Cập nhật 23/02/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]