Tôi muốn kiểm tra tài khoản admin của máy tính thì làm thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Mô hình nhiều người sử dụng
  6. Tôi muốn kiểm tra tài khoản admin của máy tính thì làm thế nào?

Tôi muốn kiểm tra tài khoản admin của máy tính thì làm thế nào?

1. Vào Start, chọn Control Panel.

2. Chọn User Accounts.

3. Nhấn Manage User Accounts.

4. Xác định người dùng nào có quyền admin. 

 

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay