Khai báo danh mục khu vực xuất hóa đơn - HELP MEINVOICE

Khai báo danh mục khu vực xuất hóa đơn

1. Vào Danh mục\ chọn Khu vực xuất hóa đơn\ nhấn Thêm mới.

2. Khai báo thông tin khu vực xuất hóa đơn\ nhấn Cất.

3. Chương trình hiển thị danh sách khu vực xuất hóa đơn theo thông tin khai báo.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]