Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ bộ cài 1 người dùng sang bộ cài nhiều người dùng? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Mô hình nhiều người sử dụng
  6. Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ bộ cài 1 người dùng sang bộ cài nhiều người dùng?

Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ bộ cài 1 người dùng sang bộ cài nhiều người dùng?

1. Nội dung

Hướng dẫn chuyển dữ liệu từ bộ cài 1 người dùng sang bộ cài nhiều người dùng.

2. Các bước thực hiện

Bạn thực hiện qua 4 bước sau:

Bước 1: Cài đặt máy chủ và thiết lập kết nối

  • Cài đặt máy chủ theo hướng dẫn tại đây
  • Thiết lập máy chủ theo hướng dẫn tại đây

Bước 2:Thiết lập lại mô hình triển khai

  1. Vào Tệp/Thiết lập mô hình triển khai/ Tích chọn Nhiều người sử dụng phần mềm, nhấn Đồng ý.

2. Khi hiển thị thông báo, nhấn OK.

Bước 3: Đăng nhập mô hình nhiều người sử dụng phần mềm.

Bước 4: Chuyển dữ liệu từ bộ cài 1 người dùng sang nhiều người dùng.

1. Nhấn chọn Tệp\ Chuyển dữ liệu từ bộ cài 1 người sử dụng.

2. Tích chọn các dữ liệu cần mang sang\ nhấn Thực hiện.

3.. Chương trình hiển thị kết quả chuyển đổi\ nhấn Đóng.

Lưu ý: Khi chuyển dữ liệu, bộ cài 1 người dùng và bộ cài nhiều người dùng phải sử dụng cùng một mã số thuế.

Cập nhật 10/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay