3. (Desktop) Câu hỏi thường gặp - HELP MEINVOICE

3. (Desktop) Câu hỏi thường gặp

 • 1.Cài đặt, kết nối
 • 2.Nghiệp vụ
 • 3.Danh mục
 • 4.Hệ thống
 • 5.Báo cáo
 • 6.Chung

I. Cài đặt

 1. Làm thế nào để sử dụng phần mềm khi mới cài lại win?
 2. Tôi muốn cài SQL Server 2014 cho Meinvoice thì làm thế nào?
 3. Làm thế nào để nâng cấp phần mềm lên phiên bản mới?
 4. Làm thế nào khi tự động nâng cấp phần mềm lên phiên bản cao hơn bị lỗi?
 5. Tôi muốn gỡ bỏ phần mềm đã cài đặt thì làm thế nào?

II. Kết nối

 1. Khi đăng nhập phần mềm báo “Bạn chưa được phân quyền sử dụng…” thì làm thế nào?
 2. Khi đăng nhập máy trạm, chương trình hiển thị thông báo thông tin đăng nhập không đúng thì làm thế nào?
 3. Tôi muốn chuyển dữ liệu sang máy tính khác thì làm thế nào?
 4. Làm thế nào để kết nối với phần mềm khác?
 5.  Một số lỗi thường gặp khi kết nối với phần mềm khác
 6. Khi nhập MST thì phần mềm báo MST không khớp với MST được thiết lập ở máy chủ thì làm thế nào?
 7. Làm thế nào để nhiều kế toán có thể cùng ký điện tử một lúc trong trường hợp công ty có nhiều kế toán nhưng chỉ có một chứng thư số?
 8. Khi nhập mã Pin ở thiết lập chữ ký số tập trung báo “Mật khẩu sai, vui lòng nhập lại mật khẩu” thì làm thế nào?
 9. Làm thế nào để chuyển dữ liệu từ bộ cài 1 người dùng sang bộ cài nhiều người dùng?
 10. Tôi muốn kiểm tra tài khoản admin của máy tính thì làm thế nào?
 11. Làm thế nào khi quên mật khẩu đăng nhập?
 12. Tôi muốn đổi mật khẩu đăng nhập thì làm thế nào?
 
 1. Tôi muốn nhập khẩu danh sách hóa đơn từ excel vào Phần mềm thì làm như thế nào?
 2. Tôi không thấy được dữ liệu bộ cài 1 người dùng khi chuyển sang chế độ máy chủ, máy trạm nhiều người dùng thì xử lý như nào?
 3. Tôi muốn Phần mềm mặc định được thông tin email của Khách hàng để gửi hóa đơn thì thực hiện như thế nào?
 4. Tôi có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế thì làm thế nào để lập hóa đơn?
 5. Tôi muốn lập hóa đơn theo loại tiền ngoại tệ thì làm như thế nào?
 6. Làm thế nào để khai báo được thông tin bổ sung trên hóa đơn theo đặc thù của đơn vị?
 7. Làm thế nào khi nhập khẩu hóa đơn từ excel vào Phần mềm báo lỗi?
 8. Tôi không thấy cột số lô, hạn dùng để nhập liệu thì xử lý như thế nào?
 9. Làm thế nào khi phát sinh chiết khấu, giảm giá tổng trên hóa đơn?
 10. Tôi muốn in hóa đơn nháp chưa phát hành ra file pdf thì làm như thế nào?
 11. Làm thế nào để xử lý khi nhập liệu tiền thuế GTGT bị chênh lệch so với tổng tiền hàng x thuế suất?
 12. Xuất khẩu hóa đơn để nhập khẩu vào phần mềm khác
 13. Làm thế nào khi phát hành HĐĐT Chương trình cảnh báo “Mẫu số hóa đơn không được để trống?”
 14. Làm thế nào để chọn được đúng chữ ký số sau khi thực hiện gia hạn?
 15. Làm thế nào khi Phần mềm không hiển thị ô Chọn lại chứng thư số khi ký điện tử?
 16. Làm thế nào để xóa các chứng thư số khỏi máy tính nếu không có nhu cầu sử dụng?
 17. Làm thế nào khi thực hiện ký số trên MeInvoice, hệ thống báo lỗi tiếng anh “the keyset is not defined”
 18. Làm thế nào khi phát hành HĐĐT chương trình cảnh báo lỗi không có chứng thư số nào được chọn?
 19. Khi phát hành HĐĐT chương trình cảnh báo chưa có mẫu hóa đơn nào được lập thông báo phát hành có hiệu lực?
 20. Làm thế nào để in hàng loạt hoá đơn đã phát hành ra file PDF?
 21. Làm thế nào xử lý khi phát hiện hóa đơn bị sai sót, hóa đơn chưa kê khai thuế?
 22. Hoá đơn bị sai sót thì xử lý như thế nào?
 23. Khi vào Xóa bỏ hóa đơn dòng hóa đơn hiển thị màu cam thì xử lý như thế nào?
 24. Tôi muốn lập hóa đơn thay thế cho hóa đơn giấy thì làm như thế nào?
 25. Làm thế nào khi lập hóa đơn thay thế không chọn được hóa đơn đã xóa bỏ?
 26. Làm thế nào khi lập hóa đơn điều chỉnh không chọn được hóa đơn cần điều chỉnh?
 27. Một số trường hợp gửi hóa đơn cho khách hàng không thành công?
 28. Làm thế nào để thực hiện tải hóa đơn đã phát hành hàng loạt trên Phần mềm?
 29. Tôi muốn xuất khẩu chi tiết hóa đơn đã phát hành thì làm như thế nào?
 30. Quản lý PXK kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ như hóa đơn?
 31. Quản lý PXK gửi bán đại lý như hóa đơn?
 32. Thiết lập mã QR cho các mẫu hóa đơn đặc thù hoặc mẫu hóa đơn được phát hành từ các phiên bản thấp hơn phiên bản meInvoice desktop R9?
 33. CC mail khi gửi hóa đơn

   

Cập nhật 02/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]