Làm thế nào khi lập hóa đơn điều chỉnh không chọn được hóa đơn cần điều chỉnh? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Làm thế nào khi lập hóa đơn điều chỉnh không chọn được hóa đơn cần điều chỉnh?

Làm thế nào khi lập hóa đơn điều chỉnh không chọn được hóa đơn cần điều chỉnh?

1. Nội dung

Khi thực hiện lập hoá đơn điều chỉnh trên MeInvoice.vn desktop chọn khoảng thời gian không thấy được các hoá đơn cần điều chỉnh.

2. Nguyên nhân

Hoá đơn cần điều chỉnh không được xuất trên Meinvoice.vn Desktop.

3. Giải pháp

Thực hiện lập hoá đơn điều chỉnh trên MeInvoice.vn web theo hướng dẫn Tại đây.

Nếu đang dùng tích hợp vào các sản phẩm kế toán của MISA thì thực hiện điều chỉnh hoá đơn đúng trên sản phẩm kế toán đang sử dụng.

Cập nhật 28/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay