Khi lập hóa đơn thay thế không chọn được hóa đơn đã xóa bỏ thì làm thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Khi lập hóa đơn thay thế không chọn được hóa đơn đã xóa bỏ thì làm thế nào?

Khi lập hóa đơn thay thế không chọn được hóa đơn đã xóa bỏ thì làm thế nào?

1. Nội dung

Khi lập hoá đơn thay thế Phần mềm không chọn được hoá đơn đã xoá bỏ.

2. Giải pháp:
Thực hiện kiểm tra 1 trong 2 trường hợp:

Trường hợp 1: Hoá đơn chưa được thực hiện xoá bỏ.

Vào Hoá đơn\Hoá đơn điện tử\Kiểm tra cột Trạng thái hoá đơn


Nếu vẫn là hoá đơn gốc Bạn thực hiện xoá bỏ hoá đơn và lập hoá đơn thay thế theo hướng dẫn Tại đây.

Trường hợp 2: Hoá đơn đã được xoá bỏ trên MISA Meinvoice.vn WEB nên không cập nhật trạng thái xoá bỏ về MeInvoice.vn desktop.

Thực hiện xuất hoá đơn thay thế trên Meinvoice.vn bản WEB theo hướng dẫn Tại đây.

Cập nhật 28/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay