Tôi muốn lập hóa đơn theo loại tiền ngoại tệ thì làm như thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi muốn lập hóa đơn theo loại tiền ngoại tệ thì làm như thế nào?

Tôi muốn lập hóa đơn theo loại tiền ngoại tệ thì làm như thế nào?

  1. Nội dung:

Khi lập hóa đơn Bạn không có giao diện chọn Loại tiền

2. Giải pháp: Thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Vào Hệ thống\Tùy chọn

Bước 2: Tiền tệ\Tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ\Đồng ý.

 

 

 

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay