Tôi muốn lập hóa đơn theo loại tiền ngoại tệ thì làm như thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi muốn lập hóa đơn theo loại tiền ngoại tệ thì làm như thế nào?

Tôi muốn lập hóa đơn theo loại tiền ngoại tệ thì làm như thế nào?

  1. Nội dung:

Khi lập hóa đơn Bạn không có giao diện chọn Loại tiền

2. Giải pháp: Thực hiện theo 2 bước sau:

Bước 1: Vào Hệ thống\Tùy chọn

Bước 2: Tiền tệ\Tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ\Đồng ý.

 

 

 

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]