Khi nhập MST thì phần mềm báo MST không khớp với MST được thiết lập ở máy chủ thì làm thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Mô hình nhiều người sử dụng phần mềm
  6. Khi nhập MST thì phần mềm báo MST không khớp với MST được thiết lập ở máy chủ thì làm thế nào?

Khi nhập MST thì phần mềm báo MST không khớp với MST được thiết lập ở máy chủ thì làm thế nào?

1. Mô tả.

Khi đăng nhập vào máy trạm chương trình hiển thị thông báo:

2. Nguyên nhân.

Do thông tin Mã số thuế để đăng nhập vào máy trạm không khớp với Mã số thuế thiết lập trên máy chủ.

3. Cách xử lý.

Kiểm tra thông tin Mã số thuế thiết lập trên máy chủ và nhập lại cho đúng trên máy trạm:

1. Trên máy tính cài đặt máy chủ, nhấn đúp chuột vào biểu tượng MeInvoice Server Manager.

2. Kiểm tra mã số thuế tại mục Mã số thuế.

3. Khai báo lại Mã số thuế để đăng nhập vào máy trạm cho khớp với Mã số thuế trên máy chủ.

Cập nhật 09/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay