Không kết nối được đến máy chủ ký số - HELP MEINVOICE

Không kết nối được đến máy chủ ký số

1. Mô tả

Khi thực hiện Thiết lập ký số hoặc khi Phát hành hóa đơn điện tử trên máy trạm, chương trình xuất hiện cảnh báo như sau:

2. Nguyên nhân

Do máy trạm không kết nối được đến máy chủ hoặc khi máy trạm phát hành hóa đơn điện tử không kết nối được đến chữ ký số trên máy chủ, có thể do 1 số nguyên nhân như:

  • Máy chủ chưa thiết lập thông tin máy chủ ký số.
  • Máy chủ đang bị tắt.
  • Máy trạm thiết lập tường lửa chặn cổng kết nối đến công cụ thiết lập máy chủ ký số.
  • Công cụ thiết lập máy chủ ký số trên máy chủ đang ở trạng thái Tạm dừng.
  • Máy chủ không cắm USB Token.
  • Máy trạm nhập sai mã PIN khi phát hành hóa đơn lần đầu sau khi thiết lập máy chủ ký số.

3. Cách xử lý

Máy chủ chưa thiết lập thông tin máy chủ ký số
Nguyên nhân: Trên máy chủ chưa cài đặt và thiết lập thông tin máy chủ ký số, dẫn đến máy trạm không sử dụng được chữ ký số đã cài đặt trên máy chủ.
Giải pháp:

  • Nếu máy chủ chưa cài đặt công cụ thiết lập thông tin máy chủ ký số thì thực hiện cài đặt và thiết lập thông tin ký số trên máy chủ.
  • Nếu máy chủ đã cài đặt nhưng chưa bật công cụ thiết lập thông tin máy chủ ký số thì bật công cụ này lên và nhấn Chạy/Tiếp tục.
  • Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Máy chủ đang bị tắt hoặc mất kết nối mạng LAN
Nguyên nhân: Máy chủ đang tắt máy hoặc bị mất kết nối trong mạng LAN
Giải pháp:

  • Nếu bị mất kết nối trong mạng LAN thì liên hệ với Quản trị mạng của đơn vị để được hỗ trợ.
Công cụ thiết lập máy chủ ký số trên máy chủ đang ở trạng thái Tạm dừng

Nguyên nhân: Do công cụ thiết lập máy chủ ký số trên máy chủ đang ở trạng thái Tạm dừng nên khi máy trạm phát hành hóa đơn không kết nối được đến chữ ký số trên máy chủ
Giải pháp: Chuyển trạng thái của công cụ thiết lập máy chủ ký số trên máy chủ từ Dừng thành Đang chạy.

Máy chủ không cắm USB Token
Nguyên nhân: Máy chủ không cắm USB Token (trường hợp máy chủ thiết lập chứng thư số USB Token), dẫn đến máy trạm không kết nối được đến chữ ký số trên máy chủ.
Giải pháp: Thực hiện cắm USB Token trên máy chủ để máy trạm có thể sử dụng ký điện tử lên hóa đơn.
Cập nhật 23/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]