Làm thế nào khi phát hành HĐĐT Chương trình cảnh báo "Mẫu số hóa đơn không được để trống?" - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Làm thế nào khi phát hành HĐĐT Chương trình cảnh báo “Mẫu số hóa đơn không được để trống?”

Làm thế nào khi phát hành HĐĐT Chương trình cảnh báo “Mẫu số hóa đơn không được để trống?”

1. Nội dung

Khi phát hành hóa đơn chương trình cảnh báo:

upload_2020-11-14_14-37-0.

2. Nguyên nhân

Do lập chưa đúng loại Hóa đơn với loại đã nộp Thông báo với cơ quan thuế.

Ví dụ: Thông báo với cơ quan thuế Loại Hóa đơn Giá trị gia tăng nhưng đang lập Loại Hóa đơn bán hàng hoặc ngược lại.

3. Giải pháp:

Thực hiện kiểm tra tên loại Hóa đơn đang lập trên Phần mềm và lập lại đúng Loại hóa đơn đã thông báo với Thuế.

Ví dụ bạn đang thông báo phát hành loại là Hóa đơn GTGT thì lập lại đúng loại là Hóa đơn GTGT như hình


Cập nhật 04/12/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay