Lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. meInvoice Desktop
 4. Các tiện ích chung trên phần mềm
 5. Lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy

Lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy

1. Nội dung

Hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy phát hiện có sai sót sau khi đã lập, đã xé khỏi cuống và gửi cho bên mua hàng nhưng hai bên chưa tiến hành kê khai thuế.

2. Các bước thực hiện

Bước 1: Lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập (sau khi đã thu hồi được hóa đơn viết sai, kế toán gạch chéo các liên và lưu giữ các liên của số hóa đơn đã lập để giải trình với cơ quan thuế khi có yêu cầu)

Bước 2: Lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy.

1. Vào mục Hóa đơn.

2. Chọn Hóa đơn thay thế.

3. Tích chọn Thay thế cho hóa đơn giấy.

4. Nhập thông tin hóa đơn giấy cần thay thế.

5. Nhấn Đồng ý.

6. Sửa lại thông tin sai trên hóa đơn, nhấn Cất.

Lưu ý: Trường hợp chọn nhầm hóa đơn muốn thay thế, có thể chọn lại hóa đơn như sau:

7. Nhấn Phát hành HĐ. Việc phát hành hóa đơn thay thế tương tự như phát hành hóa đơn điện
tử thông thường. Tham khảo cách phát hành hóa đơn điện tử tại đây.

Lưu ý:

  • Sau khi lập hóa đơn thay thế, trạng thái của hóa đơn sẽ là HĐ thay thế trên danh sách Hóa đơn điện tử.

  • Hóa đơn thay thế khi in ra sẽ có thêm thông tin Thay thế cho hóa đơn số ….

  • Đối với trường hợp hóa đơn giấy phát hiện có sai sót nhưng chưa xé ra khỏi cuống, kế toán chỉ cần:
   • Gạch chéo các liên của hóa đơn viết sai (không xé ra) và lưu giữ số hóa đơn đã viết sai này tại cuống của quyển hóa đơn.
   • Sau đó lập và phát hành hóa đơn điện tử mới để gửi cho khách hàng. Xem hướng dẫn lập và phát hành hóa đơn tại đây.
Cập nhật 25/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]