Một số lỗi thường gặp khi kết nối với phần mềm khác - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Câu hỏi chung
  6. Một số lỗi thường gặp khi kết nối với phần mềm khác

Một số lỗi thường gặp khi kết nối với phần mềm khác

1.  Nội dung

Chỉ ra một số trường hợp thường gặp khi kết nối với các phần mềm khác không thành công  và cách khắc phục.

2. Các trường hợp nghiệp vụ

1. Lỗi máy chủ của phần mềm cần kết nối đang kết nối qua port theo kiểu : TENMAYCHU: tên port

Cách khắc phục
1. Kiểm tra tên Máy chủ tại màn hình đang kết nối.
2. Vào thư mục bộ cài của phần mềm: C:\MISA JSC\MeInvoice.vn\Bin\MisaTransferService\ Tìm đến file Misa.Meinvoice.TransferWorker.exe.config
3. Tìm đến thẻ <connectionStrings> sửa lại thông tin mục Data sourcetrong chuỗi kết nối: điền lại thông tin máy chủ như máy chủ của phần mềm kết nối

 

2. Lỗi máy chủ của phần mềm khác không “Enable Named pipes” của SQL Server Configuration Manager

Cách khắc phục
1. Mở SQL Server Configuration Manager

2. Kiểm tra tại Client Protocols. Key Named Pipes đang bị Disable.


3. Đưa key Named Pipes về trạng thái Enable.

3. Lỗi sai mật khẩu mặc định kết nối máy chủ ( vd : phần mềm 3T soft thì có mật khẩu mặc định là “3TSoft.vn” nhưng khi cài đặt máy chủ họ thay đổi mật khẩu )

Cách khắc phục

1. Xin lại mật khẩu kết nối máy chủ của bên phần mềm đang kết nối.

2. Sửa lại mật khẩu trong file Config kết nối.

3. Mở file Misa.Meinvoice.TransferWorker.exe.config trong thư mục ..\Bin\MisaTransferService  sửa lại password mặc định theo password mới trong thẻ ConectionStrings.

Cập nhật 24/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay