Làm thế nào để khai báo được thông tin bổ sung trên hóa đơn theo đặc thù của đơn vị? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Câu hỏi chung
  6. Làm thế nào để khai báo được thông tin bổ sung trên hóa đơn theo đặc thù của đơn vị?

Làm thế nào để khai báo được thông tin bổ sung trên hóa đơn theo đặc thù của đơn vị?

1. Câu hỏi

Khi lập hóa đơn, làm thế nào để có thể khai báo được các thông tin bổ sung theo đặc thù của đơn vị (như số container, mã vận đơn, tên tàu, quốc tịch…) phục vụ cho việc xuất hóa đơn để theo dõi và gửi cho người mua?

2. Hướng dẫn

Bước 1: Sửa mẫu hóa đơn để bổ sung các thông tin cần hiển thị theo đặc thù của đơn vị.

Xem hướng dẫn sửa mẫu hóa đơn tại đây.

Bước 2: Khai báo các thông tin bổ sung khi lập hóa đơn.

Trường hợp 1: Bổ sung các thông tin chi tiết gắn với từng hàng hóa

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Trường hợp 2: Bổ sung các thông tin chung

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.

Lưu ý: Thực hiện tương tự với Hóa đơn bán hàng, Hóa đơn điều chỉnh và Hóa đơn thay thế.

Cập nhật 22/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay