Tôi sao lưu dữ liệu báo lỗi "Thư mục sao lưu phải được chia sẻ quyền đọc và ghi" thì làm thế nào? - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. 5. Khác
 3. 2. meInvoice.vn Desktop
 4. Câu hỏi thường gặp
 5. Câu hỏi chung
 6. Tôi sao lưu dữ liệu báo lỗi “Thư mục sao lưu phải được chia sẻ quyền đọc và ghi” thì làm thế nào?

Tôi sao lưu dữ liệu báo lỗi “Thư mục sao lưu phải được chia sẻ quyền đọc và ghi” thì làm thế nào?

1. Mô tả

Khi thực hiện chức năng sao lưu, chương trình xuất hiện cảnh báo như sau:

2. Nguyên nhân

Do người dùng (user) đang thao tác trên máy tính, không được chia sẻ quyền đọc và ghi của thư mục sao lưu. Vì vậy, không thể sao lưu vào thư mục này.

3. Cách xử lý

1. Liên hệ với người có quyền quản trị (admin) của máy tính để yêu cầu chia sẻ thư mục sao lưu.

2. Admin thực hiện chia sẻ thư mục sao lưu cho người dùng như sau:

 • Trên thư mục muốn chia sẻ, nhấn chuột phải, chọn Properties.

 • Chọn tab Security. Nhấn Edit.

 • Chọn user muốn chia sẻ thư mục sao lưu.
 • Tại cột Allow, tích chọn tại mục Read và mục Write.
 • Tại cột Deny, bỏ tích chọn tại mục Read và mục Write.

 • Nhấn OK.

 

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay