Cho phép lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R3
  6. Cho phép lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ

Cho phép lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ

1. Mục đích

Cho phép người sử dụng khởi tạo mẫu và lập phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R3: Chương trình cho phép người sử dụng khởi tạo mẫu, lập và phát hành phiếu xuất kho kiêm vận chuyển hàng hóa nội bộ khi có phát sinh nghiệp vụ.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay