NSD mong muốn có thể nhân bản được hóa đơn đã lập để tiết kiệm thời gian nhập liệu - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R3
  6. NSD mong muốn có thể nhân bản được hóa đơn đã lập để tiết kiệm thời gian nhập liệu

NSD mong muốn có thể nhân bản được hóa đơn đã lập để tiết kiệm thời gian nhập liệu

1. Mục đích


Cho phép kế toán nhân bản được hóa đơn đã lập để tiết kiệm thời gian nhập liệu.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R3: Chương trình cho phép nhân bản được hóa đơn đã lập để tiết kiệm thời gian nhập liệu.

Để nhân bản hóa đơn thực hiện như sau:

  • Vào phân hệ Hóa đơn, chọn loại hóa đơn cần thực hiện nhân bản (Hóa đơn bán hàng, Phiếu xuất kho)
  • Chọn hóa đơn sử dụng để nhân bản.
  • Nhấn vào biểu tượng và chọn chức năng Nhân bản.

Xem hướng dẫn lập hóa đơn tại đây.

Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]