Cho phép lập phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R3
  6. Cho phép lập phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý

Cho phép lập phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý

1. Mục đích

Cho phép người sử dụng khởi tạo mẫu và lập phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý đáp ứng yêu cầu nghiệp vụ phát sinh.


2. Chi tiết thay đổi


Từ phiên bản R3: Chương trình cho phép người sử dụng khởi tạo mẫu, lập và phát hành phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý khi có phát sinh nghiệp vụ.

Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.


Cập nhật 14/01/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]