Tôi muốn mặc định được thông tin email của Khách hàng để gửi hóa đơn thì thực hiện như thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Câu hỏi thường gặp
  5. Tôi muốn mặc định được thông tin email của Khách hàng để gửi hóa đơn thì thực hiện như thế nào?

Tôi muốn mặc định được thông tin email của Khách hàng để gửi hóa đơn thì thực hiện như thế nào?

1. Nội dung

Khi gửi hoá đơn cho Khách hàng Phần mềm đang không tự động lấy được email khách hàng

2. Giải pháp

Vào Danh mục\Khách hàng\Tích chuột phải vào Khách hàng cần thêm Email\Ấn Sửa:

– Nếu Khách hàng là Tổ chức\Điền thông tin như sau:

upload_2020-11-14_16-45-57.png


Nếu Khách hàng là cá nhân\Điền thông tin như sau:


upload_2020-11-14_16-50-15.png

Cập nhật 28/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay