(Web) Hủy hóa đơn - HELP MEINVOICE

(Web) Hủy hóa đơn

1. Nội dung:

Cho phép hủy các hóa đơn điện tử đã thông báo phát hành với cơ quan thuế (chưa phát hành cho người mua) nhưng không tiếp tục sử dụng.

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào phân hệ Đăng ký phát hành\tab Thông báo hủy hóa đơn, nhấn Thêm mới.

2. Khai báo thông tin của Thông báo kết quả hủy hóa đơn.

Lưu ý: Có thể đính kèm Quyết định hủy hóa đơn/Biên bản hủy hóa đơn lên phần mềm để tiện tra cứu khi cần.

3. Nhấn Lưu.

4. Nhấn Xuất khẩu để xuất khẩu Thông báo kết quả hủy hóa đơn ra file xml nộp cho cơ quan thuế.

5. Sau khi nộp bộ hồ sơ thông báo hủy hóa đơn cho cơ quan thuế, chuyển trạng thái trên thông báo thành Đã nộp cho cơ quan thuế để dễ dàng kiểm soát tình trạng nộp thông báo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.

    Lưu ý:

1. Theo quy định của cơ quan thuế: Nếu doanh nghiệp đã thông báo hủy hóa đơn, thì không được phép phát hành các số hóa đơn trước số hủy sau ngày hủy hóa đơn. Do vậy, khi hủy hóa đơn điện tử, chương trình sẽ mặc định thông tin Từ số theo số tiếp theo của số hóa đơn đã sử dụng (đã phát hành hóa đơn điện tử/đã hủy) lớn nhất tương ứng với từng Mẫu số, Ký hiệu HĐ và khách hàng không thể sửa được thông tin này.

2. Chương trình không cho phép sửa/xóa Thông báo kết quả hủy hóa đơn có tình trạng Đã nộp cho cơ quan thuế.

Cập nhật 21/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay