(Web) Tải hóa đơn điện tử đã phát hành - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Hướng dẫn nghiệp vụ
  5. (Web) Tải hóa đơn điện tử đã phát hành

(Web) Tải hóa đơn điện tử đã phát hành

1. Nội dung

Cho phép kế toán tải hóa đơn điện tử ở dạng XML, PDF phục vụ cho mục đích lưu trữ hóa đơn theo thời hạn quy định của Luật Kế toán.

2. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Lưu ý: Để biết hóa đơn tải về được lưu ở thư mục nào thực hiện như sau:

    • Với trình duyệt Firefox: Nhấn vào biểu tượng , sau đó nhấn biểu tượng  để mở thư mục chứa hóa đơn vừa tải về.

    • Với trình duyệt Chrome: Nhấn biểu tượng , chọn Tải xuống, nhấn Hiển thị trong thư mục để mở thư mục chứa hóa đơn vừa tải về.

Cập nhật 27/05/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay