(Web) Thiết lập nội dung email gửi hóa đơn - HELP MEINVOICE

(Web) Thiết lập nội dung email gửi hóa đơn

1. Nội dung

Cho phép thiết lập nội dung email để gửi hóa đơn/ thông báo xóa hóa đơn/biên bản hủy hóa đơn/biên bản điều chỉnh hóa đơn cho khách hàng theo nhu cầu của đơn vị.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

1. Vào mục Hệ thống, chọn Email gửi hóa đơn, sau đó chọn tab Nội dung email

2. Chọn Loại email cần thiết lập trong danh sách

3. Thiết lập nội dung hiển thị trên email bao gồm tiêu đề email và nội dung chi tiết trên email

  • Với các nội dung cố định, kế toán gõ trực tiếp nội dung cần thiết lập.
  • Với các nội dung hiển thị động theo từng hóa đơn, kế toán thực hiện chọn trường trộn bằng cách đặt chuột vào vị trí cần thiết lập, xổ mũi tên tại mục Thêm trường trộn và chọn trường cần thiết lập.

Lưu ý:

    • Để thiết lập trường trộn tại Tiêu đề email, kế toán lấy thông tin trường trộn và tự điền trực tiếp vào tiêu đề email.
    • Có thể thiết lập hiển thị trường mở rộng hiển thị trên tiếu đề hoặc nội dung email gửi hóa đơn. Xem hướng dẫn tại đây.
  • Để trên nội dung email có thể gọi đến tới một trang web (add hyperlink), thực hiện như sau:

  • Để thiết lập nội dung email theo tệp chứa mẫu email có sẵn của đơn vị, thực hiện như sau:

4. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Nhấn vào Lấy lại mẫu ngầm định để nội dung email hiển thị lại theo mẫu ngầm định ban đầu của chương trình.

Cập nhật 14/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]