(Web) Xuất khẩu chi tiết thông tin của các hóa đơn - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. (Web) Xuất khẩu chi tiết thông tin của các hóa đơn

(Web) Xuất khẩu chi tiết thông tin của các hóa đơn

1. Nội dung

Hướng dẫn xuất khẩu dữ liệu hóa đơn đã sử dụng chi tiết theo từng hàng hóa để phục vụ nhu cầu đối chiếu hàng hóa chi tiết với các phòng ban, bộ phận chuyên môn.

2. Các bước thực hiện

Lưu ý: Chỉ có thể xuất khẩu dữ liệu chi tiết hóa đơn đã sử dụng theo từng hàng hóa đối với những hóa đơn được lập và phát hành từ meInvoice Web.

Tải phim hướng dẫn tại đây.

Cập nhật 10/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]