(Web) Thiết lập tùy chọn chung - HELP MEINVOICE

(Web) Thiết lập tùy chọn chung

1. Nội dung:

Cho phép thiết lập các tùy chọn chung trên phần mềm như thiết lập định dạng số chữ số thập phân, có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế, Tính thành tiền theo đơn giá sau thuế…

2. Hướng dẫn trên phần mềm:

1. Vào Hệ thống, chọn mục Tùy chọn.

2. Thiết lập các tùy chọn theo nhu cầu của đơn vị.

Định dạng số

Cho phép thiết lập định dạng số chữ số phần thập phân của các thông tin kiểu số để hiển thị trên danh mục, hóa đơn, báo cáo… theo nhu cầu của đơn vị. Các bước thực hiện như sau:

 • Thiết lập định dạng số chữ số phần thập phân của Số tiền, Đơn giá, Số lượng, Tỷ lệ  theo nhu cầu của đơn vị.
 • Nhấn Lưu.

Lưu ý:Nhấn Lấy thiết lập ngầm định để khôi phục lại các giá trị mặc định ban đầu của chương trình.

Tiền tệ

Tại mục này kế toán có thể thiết lập các tùy chọn liên quan đến việc lập hóa đơn như sau:

 • Cách đọc số tiền.

 • Trường hợp đơn vị có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ thì tích chọn Có phát sinh nghiệp vụ liên quan đến ngoại tệ, trên giao diện lập hóa đơn sẽ hiển thị tỷ giá và giá trị quy đổi theo loại tiền ngoại tệ.

Lập hóa đơn

Tại mục này kế toán có thể thiết lập các tùy chọn liên quan đến việc lập hóa đơn như sau:

 • Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế: Nếu tích chọn thì trên giao diện lập hóa đơn GTGT bổ sung thêm cột Đơn giá sau thuế.
 • Tính thành tiền theo đơn giá sau thuế: Tùy chọn này chỉ thiết lập được khi đã tích chọn Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế.
  • Nếu tích chọn, thông tin Thành tiền sẽ được tính theo công thức = Số lượng x Đơn giá sau thuế/(1 + Thuế suất GTGT)
  • Nếu không tích chọn, thông tin Thành tiền sẽ được tính theo công thức = Số lượng x Đơn giá.
 • Tính số lượng theo đơn giá sau thuế và thành tiền sau thuế: Tùy chọn này chỉ thiết lập được khi đã tích chọn Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế và không tích vào Tính thành tiền sau thuế theo số lượng và đơn giá sau thuế.
  • Nếu tích chọn, thì trên giao diện lập hóa đơn GTGT bổ sung thêm cột Thành tiền sau thuế. Khi đó thông tin Số lượng sẽ được tính theo công thức = Thành tiền sau thuế/Đơn giá sau thuế.
  • Nếu không tích chọn, thông tin Số lượng sẽ không được tự động tính toán lại.
 • Tính thành tiền sau thuế theo số lượng và đơn giá sau thuế: Tùy chọn này chỉ thiết lập được khi đã tích chọn Có phát sinh bán hàng theo đơn giá sau thuế và không tích vào Tính số lượng theo đơn giá sau thuế và thành tiền sau thuế.
  •  Nếu tích chọn, thì thì trên giao diện lập hóa đơn GTGT bổ sung thêm cột thông tin Thành tiền sau
   thuế .
   Khi đó thông tin thành tiền sau thuế
   sẽ được tính theo công thức = Số lượng * Đơn giá sau thuế – (Tiền chiết
   khấu * (1+Thuế suất)).
  • Nếu không tích chọn, thông tin Thành tiền sau thuế sẽ không được tự động tính toán lại.
Cập nhật 27/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]