Nhận hóa đơn và phân loại - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Nhận hóa đơn và phân loại

Nhận hóa đơn và phân loại

1. Nội dung

Hướng dẫn chuyển hóa đơn đầu vào phần mềm

2. Các bước thực hiện

Cách 1. Kế toán cung cấp email đã thiết lập để nhận hóa đơn cho người bán, người bán gửi trực tiếp hóa đơn vào email trên.

Cách 2. Tải hóa đơn đã lưu sẵn trên máy trước đó lên phần mềm.

Sau khi chuyển hóa đơn vào phần mềm, chương trình sẽ tự động kiếm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn.

Cập nhật 22/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]