Nhận hóa đơn và phân loại - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Nhận hóa đơn và phân loại

Nhận hóa đơn và phân loại

1. Nội dung

Hướng dẫn chuyển hóa đơn đầu vào phần mềm

2. Các bước thực hiện

Cách 1. Kế toán cung cấp email đã thiết lập để nhận hóa đơn cho người bán, người bán gửi trực tiếp hóa đơn vào email trên.

Cách 2. Tải hóa đơn đã lưu sẵn trên máy trước đó lên phần mềm.

Sau khi chuyển hóa đơn vào phần mềm, chương trình sẽ tự động kiếm tra tính hợp lệ, hợp pháp của hóa đơn.

Cập nhật 22/06/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay