1. Bắt đầu sử dụng InvoiceBots - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
 3. 1. Bắt đầu sử dụng InvoiceBots

1. Bắt đầu sử dụng InvoiceBots

1. Xem phim hướng dẫn

Tải phim hướng dẫn tại đây.

2. Hướng dẫn trên phần mềm

Bước 1: Thiết lập giao diện làm việc với hóa đơn đầu vào

2. Chọn Phân tích hóa đơn đầu vào.

Bước 2: Thiết lập email nhận hóa đơn.

 • Khi hóa đơn được gửi đến email đã thiết lập, chương trình sẽ tự động đọc email và lấy hóa đơn vào phần mềm.
  • Email nhận hóa đơn của chương trình có đuôi @meinvoice.vn. VD: nhập tên email là nvanh2=> email nhận hóa đơn sẽ là: nvanh2@meinvoice.vn.
  • Thông tin đơn vị: Chương trình tự động lấy theo hồ sơ đơn vị trên meInvoice.

 • Kế toán cung cấp địa chỉ email cho người bán để người bán gửi trực tiếp hóa đơn vào email này.

Lưu ý: Khi thay đổi thông tin đơn vị trên meInvoice, thông tin đơn vị ở đây sẽ không được cập nhật theo, kế toán tự cập nhật lại như sau:

   • Vào mục Chi nhánh, phòng ban.
   • Chỉnh sửa lại thông tin đơn vị, nhấn Lưu.

Cập nhật 14/04/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay