Đánh dấu hóa đơn đã hạch toán - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
  3. Đánh dấu hóa đơn đã hạch toán

Đánh dấu hóa đơn đã hạch toán

1. Nội dung

Hướng dẫn đánh dấu các hóa đơn đã hạch toán trên danh sách hóa đơn phục vụ công tác quản lý.

2. Các bước thực hiện

1. Đánh dấu hóa đơn đã hạch toán

  • Đánh dấu từng hóa đơn đã hạch toán.

  • Đánh dấu hàng loạt hóa đơn đã hạch toán.

Lưu ý: Các hóa đơn đánh đánh dấu hạch toán hàng loạt phải có cùng ngày hạch toán.

2. Khai báo ngày hạch toán, nhấn Lưu.

3. Trên danh sách hóa đơn hiển thị ngày hạch toán hóa đơn.

Lưu ý: Thiết lập hiển thị Ngày hạch toán trên danh sách hóa đơn.

Cập nhật 15/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]