3. Câu hỏi thường gặp về hóa đơn đầu vào - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
 3. 3. Câu hỏi thường gặp về hóa đơn đầu vào

3. Câu hỏi thường gặp về hóa đơn đầu vào

 1. Mua phần mềm
 2. Tải các file hóa đơn có sẵn vào phần mềm?
 3. Công ty có nhiều chi nhánh thì quản lý hóa đơn đầu vào như thế nào?
 4. Xuất khẩu danh sách hóa đơn đầu vào
 5. Tiện ích về gửi email
 6. Tiện ích trên Danh sách hóa đơn
 7. Dán nhãn để phân loại hóa đơn
 8. Đính kèm lên hóa đơn các tệp tin, tài liệu phục vụ công tác quản lý
 9. Ghi chú trên hóa đơn
 10. Gửi phản hồi cho MISA về kết quả kiểm tra của chương trình
 11. Nhập tay hóa đơn giấy lên hệ thống
 12. Trải nghiệm tính năng kiểm tra hóa đơn khi tra cứu hóa đơn
 13. Trải nghiệm tính năng kiểm tra hóa đơn trực tiếp trên website meinvoice.vn
 14. Tra cứu các thông tin đã chấp nhận
 15. Cập nhật mã nhà cung cấp trên danh sách hóa đơn
 16. Xác nhận đã thanh toán đơn hàng
 17. Đánh dấu hóa đơn đã hạch toán
 18. Xuất khẩu danh sách hóa đơn của tất cả các chi nhánh
Cập nhật 15/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay