Xác nhận thỏa thuận sử dụng Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. QUẢN LÝ HÓA ĐƠN ĐẦU VÀO
 3. Xác nhận thỏa thuận sử dụng Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice

Xác nhận thỏa thuận sử dụng Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvoice

1. Nội dung

Cho phép Khách hàng xác nhận và xem lại lịch sử xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm MISA meInvoice làm căn cứ xác định trách nhiệm, quyền hạn giữa MISA và Khách hàng.

2. Các trường hợp cần xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Trường hợp 1: Xác nhận sau khi đặt mua dịch vụ

Nếu đã thanh toán đơn hàng: Chỉ cần xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm 1 lần. Lần này được coi như đơn vị đã ký kết hợp đồng online với MISA.

Nếu chưa thanh toán: Cần xác nhận thỏa thuận sử dụng phần mềm 2 lần.

 • Lần 1: Sau khi đặt hàng thành công và chưa thanh toán, meInvoice sẽ cấp tài nguyên tạm cho khách hàng sử dụng phần mềm, tại thời điểm này Thỏa thuận chưa có thông tin Số Thuê bao/HĐ.
 • Lần 2: Sau khi thanh toán, meInvoice sẽ cấp tài nguyên chính thức cho khách hàng sử dụng phần mềm, lúc này Thỏa thuận có thêm thông tin Số Thuê bao/HĐ. Khách hàng xác nhận lại thỏa thuận 1 lần nữa. Lần này được coi như đơn vị đã ký kết hợp đồng online với MISA.

Trường hợp 2: Xác nhận khi có phiên bản mới của thỏa thuận sử dụng

 • Mỗi khi MISA cập nhật thông tin trên thỏa thuận sử dụng, Khách hàng cần thực hiện xác nhận lại thỏa thuận sử dụng ngay sau khi đăng nhập vào phần mềm.

3. Hướng dẫn xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ

Lưu ý:

   • Chỉ những tài khoản có quyền Quản trị thì mới được phép xác nhận thỏa thuận sử dụng dịch vụ.
   • Có thể xác nhận thỏa thuận sử dụng trên các phần mềm tích hợp Dịch vụ xử lý hóa đơn đầu vào MISA meInvocie.
 • Chương trình hiển thị Thỏa thuận sử dụng phần mềm.
 • Tích chọn Tôi đồng ý với thỏa thuận sử dụng phần mềm, nhấn Đồng ý.

Lưu ý: Có thể tải Xác nhận thỏa thuận bằng cách nhấn Tải xuống.

Cập nhật 08/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]