Kế toán mong muốn khi hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn sai sót đó - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R7
  6. Kế toán mong muốn khi hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn sai sót đó

Kế toán mong muốn khi hóa đơn giấy đã xuất cho người mua có xảy ra sai sót thì có thể lập được hóa đơn điện tử thay thế/điều chỉnh cho hóa đơn sai sót đó

1. Mục đích

Cho phép kế toán lập hóa đơn điện tử thay thế/ điều chỉnh cho hóa đơn giấy đã lập trước đó có sai sót.

2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R7: Cho phép kế toán lập hóa đơn điện tử thay thế/ điều chỉnh cho hóa đơn giấy đã lập trước đó có sai sót.

Chi tiết các bước lập hóa đơn điện tử thay thế cho hóa đơn giấy xem tại đây.
Chi tiết các bước lập hóa đơn điện tử điều chỉnh cho hóa đơn giấy xem tại đây.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]