Bổ sung cột Mã tra cứu trên danh sách hóa đơn điện tử để in lên phiếu thu gửi cho khách hàng - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R7
  6. Bổ sung cột Mã tra cứu trên danh sách hóa đơn điện tử để in lên phiếu thu gửi cho khách hàng

Bổ sung cột Mã tra cứu trên danh sách hóa đơn điện tử để in lên phiếu thu gửi cho khách hàng

1. Mục đích

Bổ sung thêm cột Mã tra cứu cho phép kế toán xuất danh sách hóa đơn có đầy đủ các thông trên hóa đơn để in lên phiếu thu gửi cho khách hàng.


2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R7: Bổ sung thêm cột Mã tra cứu cho phép kế toán xuất danh sách hóa đơn có đầy đủ các thông trên hóa đơn để in lên phiếu thu gửi cho khách hàng.

Cập nhật 24/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]