Đối với hóa đơn có kết nối với phần mềm khác để lấy dữ liệu thì có thể cập nhật được dữ liệu đã được sửa ở phần mềm khác sang meInvoice - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 2. meInvoice.vn Desktop
  4. Lịch sử phát triển sản phẩm
  5. R7
  6. Đối với hóa đơn có kết nối với phần mềm khác để lấy dữ liệu thì có thể cập nhật được dữ liệu đã được sửa ở phần mềm khác sang meInvoice

Đối với hóa đơn có kết nối với phần mềm khác để lấy dữ liệu thì có thể cập nhật được dữ liệu đã được sửa ở phần mềm khác sang meInvoice

1. Mục đích


Cho phép kế toán cập nhật dữ liệu hóa đơn đã được sửa ở phần mềm kết nối với meInvoice sang meInvoice.


2. Chi tiết thay đổi

Từ phiên bản R7: Cho phép kế toán cập nhật dữ liệu hóa đơn đã được sửa ở phần mềm kết nối với meInvoice sang meInvoice.

Chi tiết xem tại đây.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]