Xóa bỏ biên lai và lập biên lai thay thế - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Xóa bỏ biên lai và lập biên lai thay thế

Xóa bỏ biên lai và lập biên lai thay thế

1. Nội dung.

Hướng dẫn xóa biên lai đã gửi cho người nộp nhưng tổ chức thu phí, lệ phí chưa kê khai nộp phí và người nộp phí, lệ phí chưa hạch toán chi phí và phát hiện có sai sót. Sau đó phát hành biên lai thay thế cho biên lai bị xóa bỏ.

2. Các bước thực hiện.

Cách 1: Thực hiện trên danh sách xóa bỏ biên lai.

Bước 1: Lập biên bản hủy biên lai (bỏ qua bước này nếu biên lai xóa bỏ đã được lập biên bản hủy).

Tải video hướng dẫn tại đây.

Lưu ýCó thể chỉnh sửa lại biên bản hủy biên lai nếu cần. Xem hướng dẫn tại đây.

Bước 2: Xóa bỏ biên lai.

Tải video hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

   • Trường hợp xóa bỏ cũng lúc nhiều biên lai thì khai báo lý do xóa cho tất cả biên lai.

   • Có thế đính kèm Biên bản hủy biên lai (không được lập trên meInvoice) lên phần mềm để tiện tra cứu khi cần, bằng cách nhấn Chọn tệp.
   • Biên lai sau khi bị xóa bỏ sẽ được cập nhật trạng thái thành: BL xóa bỏ trên danh sách biên lai.

   • Biên lai sau khi bị xóa bỏ sẽ có thêm dấu hiệu đã xóa bỏ.

   • Có thể gửi thông báo xóa biên lai cho người nộp phí, lệ phí (trong trường hợp đã xóa biên lai nhưng chưa gửi cho người nộp phí, lệ phí hoặc gửi lại khi có yêu cầu), nhấn biểu tượng

Bước 3: Lập biên lai thay thế cho biên lai đã xóa bỏ.

Tải video hướng dẫn tại đây.

Lưu ý:

   • Việc phát hành biên lai thay thế tương tự như phát hành biên lai điện tử thông thường. Tham khảo cách phát hành biên lai điện tử tại đây.
   • Sau khi lập biên lai thay thế, trạng thái của biên lai sẽ là Biên lai thay thế trên danh sách Biên lai điện tử.

   • Biên lai thay thế khi in ra sẽ có thêm thông tin thay thế cho biên lai số … và lý do thay thế.

Cách 2: Thực hiện trên danh sách biên lai.

1. Vào mục Biên lai phí, lệ phí.

2. Chọn biên lai muốn xóa, chọn Xóa bỏ biên lai.

3. Nếu biên lai được chọn chưa lập biên bản hủy, nhấn  để lập biên bản hủy biên lai.

4. Khai báo các thông tin trên biên bản hủy biên lai và thực hiện các bước tiếp theo tương tự như cách 1.

Cập nhật 23/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]