Xuất vé vận tải - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. Xuất vé vận tải

Xuất vé vận tải

1. Nội dung

Hướng dẫn xuất vé vận tải.

2. Xem phim hướng dẫn

Lưu ý trước khi xuất vé:

1. Xuất vé vận tải sử dụng cho 1 tuyến đường in sẵn mệnh giá

Tải phim hướng dẫn tại đây.

2. Xuất vé vận tải sử dụng cho nhiều tuyến đường in sẵn mệnh giá

Tải phim hướng dẫn tại đây.

3. Lưu ý

  • Có thể xuất cùng lúc nhiều mẫu vé.

  • Trường hợp lưu vé nháp, trên mục Xuất vé sẽ hiển thị danh sách vé đã được lưu nháp.

  • Có thể xuất vé nháp khi cần (thực hiện tương tự xuất vé thông thường)

  • Nếu chưa in vé ngay sau khi xuất, có thể vào mục Vé đã xuất để in khi cần (có thể in từng vé hoặc in hàng loạt vé)

Cập nhật 24/09/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Giải đáp miễn phí qua facebook
Nếu bạn vẫn còn thắc mắc hãy đăng câu hỏi vào cộng đồng MISA qua facebook để được giải đáp miễn phí và nhanh chóng
Đăng bài ngay