Chuyển hóa đơn gốc lập từ các phần mềm tích hợp thành hóa đơn thay thế trên meInvoice - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. Chuyển hóa đơn gốc lập từ các phần mềm tích hợp thành hóa đơn thay thế trên meInvoice

Chuyển hóa đơn gốc lập từ các phần mềm tích hợp thành hóa đơn thay thế trên meInvoice

1. Nội dung.

Hướng dẫn chuyển hóa đơn gốc được lập từ phần mềm tích hợp với meInvoice thành hóa đơn thay thế trên meInvoice desktop.

2. Hướng dẫn trên phần mềm.

1. Vào mục Hóa đơn\ chọn mục Chưa phát hành.

2. Chọn hóa đơn thay thế được lập từ phần mềm tích hợp với meInvoice trên danh sách.

3. Nhấn Sửa.

4. Nhấn Tiện ích\ chọn Chuyển thành hóa đơn thay thế.

5. Chọn hóa đơn đã xóa bỏ cần thay thế.

  • Thiết lập điều kiện tìm kiếm hóa đơn cần thay thế.
  • Nhấn Lấy dữ liệu.
  • Chọn hóa đơn cần thay thế trên danh sách.
  • Nhấn Đồng ý.

6. Chương trình hiển thị thông tin hóa đơn thay thế\ nhấn Cất.

7. Sau khi thực hiện chuyển hóa đơn được lập từ phần mềm tích hợp với meInvoice thành hóa đơn thay thế trên meInvoice, trạng thái của hóa đơn trên danh sách hóa đơn sẽ là HĐ thay thế.

8. Thực hiện phát hành hóa đơn thay thế như bình thường. Xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.

Cập nhật 25/04/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]