Điều chỉnh thông tin vé - HELP MEINVOICE
 1. Trang chủ
 2. Điều chỉnh thông tin vé

Điều chỉnh thông tin vé

1. Nội dung

Hướng dẫn lập thông báo điều chỉnh thông tin vé gửi cho cơ quan thuế khi đơn vị thay đổi một số thông tin như: Tên đơn vị, số điện thoại, địa điểm kinh doanh…

2. Các bước thực hiện

1. Vào Đăng ký phát hành, chọn Thông báo điều chỉnh, nhấn Thêm mới.

2. Nhập ngày thông báo điều chỉnh/phát hành và tích chọn thông tin muốn thay đổi để điền thông tin mới.

3. Trường hợp đơn vị thay đổi địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý nhưng vẫn muốn sử dụng vé đã thông báo phát hành thì:

 • Tại mục Bảng kê hóa đơn chưa sử dụng: Tích chọn các vé muốn tiếp tục sử dụng.
 • Khai báo thông tin cơ quan thuế quản lý trực tiếp nơi chuyển đến.

4. Nhấn Lưu.

Lưu ý: Nếu thay đổi địa điểm kinh doanh dẫn đến thay đổi cơ quan thuế trực tiếp quản lý nhưng không muốn tiếp tục sử dụng các vé đã thông báo phát hành thì cần hủy các vé đã thông báo phát hành và lập thông báo phát hành cho các vé mới.

5. Nộp hồ sơ thông báo thay đổi thông tin cho cơ quan thuế:

 • Thành phần hồ sơ:
  • Trường hợp thay đổi cơ quan thuế quản lý trực tiếp:
   • Thông báo điều chỉnh thông tin vé.
   • Bảng kê vé chưa sử dụng.
   • Thông báo tình hình sử dụng vé.
  • Trường hợp thay đổi các thông tin khác:
   • Thông báo điều chỉnh thông tin vé.
 • Chuẩn bị hồ sơ: Với Thông báo điều chỉnh thông tin vé và Bảng kê vé chưa sử dụng:

Lưu ý:

  • Sau khi nộp bộ hồ sơ thông báo điều chỉnh thông tin vé cho cơ quan thuế và đã có hiệu lực, chuyển trạng thái trên thông báo thành Đã có hiệu lực để dễ dàng kiểm soát tình trạng nộp thông báo, đảm bảo tuân thủ đúng quy định của Nhà nước.
  • Chương trình không cho phép sửa/xóa Thông báo điều chỉnh có tình trạng Đã nộp cho cơ quan thuế.
  • Có thể thực hiện các chức năng SửaInXóaXuất khẩu thông báo điều chỉnh tại danh sách Thông báo điều chỉnh thông tin hóa đơn.

Cập nhật 04/10/2021

Bài viết này hữu ích chứ?

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]