(Web) Làm thế nào để xem/sửa các Biên bản huỷ hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web) Làm thế nào để xem/sửa các Biên bản huỷ hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web?

(Web) Làm thế nào để xem/sửa các Biên bản huỷ hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web?

1 Nội dung

Làm thế nào để xem lại hoặc sửa các Biên bản huỷ hoá đơn đã lập trên MeInvoice Web?

2. Các bước thực hiện

1. Vào menu Xử lý hoá đơn / chọn Xoá bỏ hoá đơn
2. Tại giao diện Xoá bỏ / lọc thời gian và các trạng thái là Tất cả / sau khi dữ liệu được lọc ra thì nhấn biểu tượng Xem/Sửa bên phải để mở Biên bản

[​IMG]

Cập nhật 26/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]