Nhập khẩu phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý từ tệp excel - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. meInvoice Desktop
  4. Các tiện ích chung trên phần mềm
  5. Nhập khẩu phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý từ tệp excel

Nhập khẩu phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý từ tệp excel

1. Vào phân hệ Hóa đơn, chọn tab Hóa đơn điện tử.
2. Nhấn Tiện ích
\ Nhập khẩu.
3. Tích chọn Phiếu xuất kho gửi bán hàng đại lý.

4. Để nhập khẩu dữ liệu, có thể sử dụng tệp excel có sẵn hoặc nhấn Tải tệp dữ liệu mẫu để tải tệp mẫu do phần mềm cung cấp, sau đó sao chép dữ liệu từ tệp đang quản lý sang tệp mẫu của phần mềm.

Lưu ý: Trên tệp nhập khẩu có cột Số thứ tự là để chương trình phân biệt các phiếu xuất kho với nhau, trường hợp một hóa đơn có nhiều hàng hóa thì cần nhập cùng một số thứ tự cho mỗi dòng hàng hóa của  đó.

5. Chọn tệp Excel cần nhập khẩu bằng cách nhấn vào biểu tượng 6. Tại mục  và chọn sheet chứa dữ liệu cần nhập khẩu vào phần mềm.Chọn Sheet chứa dữ liệu: nhấn biểu tượng 7. Tại mục Chọn dòng làm tiêu đề cột: Nhập số thứ tự của dòng tiêu đề để chương trình có căn cứ ghép các cột trên tệp excel vào các cột trên phần mềm.
8. Nhấn Tiếp theo để chuyển sang bước Ghép dữ liệu. (Thực hiện tương tự trường hợp nhập khẩu danh mục hàng hóa, dịch vụ. Xem hướng dẫn chi tiết tại đây.)

Cập nhật 25/02/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]