(Web) Khi phát hành Biên lai điện tử chương trình cảnh báo chưa có mẫu biên lai nào được lập thông báo phát hành có hiệu lực thì làm thế nào? - HELP MEINVOICE
  1. Trang chủ
  2. 5. Khác
  3. 1. meInvoice.vn Web
  4. Câu hỏi thường gặp (Web)
  5. (Web) Khi phát hành Biên lai điện tử chương trình cảnh báo chưa có mẫu biên lai nào được lập thông báo phát hành có hiệu lực thì làm thế nào?

(Web) Khi phát hành Biên lai điện tử chương trình cảnh báo chưa có mẫu biên lai nào được lập thông báo phát hành có hiệu lực thì làm thế nào?

1. Mô tả.

Khi phát hành biên lai điện tử chương trình xuất hiện cảnh báo:

2. Nguyên nhân:

Do chưa lập thông báo phát hành biên lai hoặc đã lập thông báo phát hành biên lai nhưng chưa cập nhật trạng thái của thông báo sang Đã có hiệu lực.

3. Giải pháp:

Sau 05 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ thông báo phát hành biên lai điện tử cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp, nếu được quan thuế chấp thuận thì kế toán chuyển trạng thái thông báo phát hành biên lai trên meInvoice thành Đã có hiệu lực là có thể bắt đầu phát hành biên lai.

Xem hướng dẫn kiểm tra thông báo phát hành đã được cơ quan thuế chấp thuận hay chưa tại đây.

1. Vào mục Đăng ký phát hành\ chọn Thông báo phát hành hóa đơn

2. Trường hợp chưa có thông báo phát hành biên lai thì cần lập thông báo phát hành biên lai để nộp cho cơ quan thuế. Xem hướng dẫn tại đây.
3. Sau khi nộp thông báo phát hành biên lai và đã được cơ quan thuế chấp thuận thực hiện như sau:

  • Chọn thông báo phát hành đó\ nhấn biểu tượng  .
  • Nhấn biểu  tượng , chọn Đã có hiệu lực.
  • Nhấn Lưu.

4. Sau khi chuyển trạng thái thông báo phát hành biên lai thành Đã có hiệu lực, doanh nghiệp có thể bắt đầu phát hành biên lai ngay. Xem hướng dẫn phát hành hóa đơn tại đây.

Cập nhật 25/11/2020

Bài viết này hữu ích chứ?

Bài viết liên quan

Need Support?
Can't find the answer you're looking for?
Contact Support
Danh sách các kênh hỗ trợ
Kênh youtube
Đăng ký ngay để xem những video hướng dẫn mới nhất, những mẹo hay khi sử dụng phần mềm
Truy cập ngay
[footer_base]